Nowości

Innowacyjne Targi-innowacyjne parki!

Międzynarodowe Targi INNO-TECH EXPO w Kielcach to największe wydarzenie w Polsce, które łączy świat biznesu z osiągnięciami nauki. Tu spotykają się przedstawiciele parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, firm i instytucji naukowych. Mamy za sobą drugą edycję tego spotkania, na której pojawiły się parki zrzeszone w Stowarzyszeniu Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych.

 

Kieleckie targi, które miały miejsce 16 i 17 października 2014  to najlepsze miejsce by zaprezentować innowacyjną stronę działalności. To także nieoceniona okazja, by porozmawiać z ekspertami, przetestować nowe produkty i wypromować ciekawe projekty.Polski rynek IT na tle innych państw rozwija się bardzo dynamicznie. Tworzą go zarówno małe i średnie firmy działające we wszystkich gałęziach branży, jak również duże korporacje mogące pochwalić się bogatym doświadczeniem. Polscy przedsiębiorcy z powodzeniem odnajdują się między innymi na rynkach nowoczesnych urządzeń multimedialnych, gier komputerowych czy procesorów przemysłowych.

Tegoroczna edycja targów obejmowała m. in. następujące obszary badań i rozwoju:

- Grafen
- Sztuczna inteligencja
- Innowacyjne technologie wojskowe
- Meta materiały
- Efektywne wykorzystanie energii
- E-learning
- Rozpoznawanie i syntezatory mowy
- Holografia
- Smart cities
- Inteligentna odzież
- Bioinżynieria
- Robotyka
- Inteligentny dom
- Elektronika

W targach wziął w tym roku udział katowicki Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, który zaprezentował na nich możliwości, jakie stworzył dla biznesu i nauki budynek pasywny istniejący na terenie EC, z jego laboratoriami, najnowocześniejszym w Polsce data center, rozmaitymi szkoleniami, zwłaszcza dla  instalatorów instalacji odnawialnych źródeł energii i innymi usługami Parku, skierowanymi dla branży firm innowacyjnych. Na stoisku Stowarzyszenia gościł też Mielecki Park Przemysłowy oraz Płocki Park Przemysłowo Technologiczny. Wśród innych wystawców parkowych znaleźli się też park z Kielc oraz z Puław.

 

Otwarcie nowego Centrum Usług Korporacyjnych w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym!

Otwarcie nowego Centrum Usług Korporacyjnych w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym!

13 października w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku biurowego – Centrum Usług Korporacyjnych.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) jest obszarem inwestycyjnym zarządzanym przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółkę Akcyjną. Obejmuje powierzchnię ponad 200 hektarów z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na której współistnieją trzy powiązane ze sobą komponenty: park przemysłowy, park technologiczny i park naukowo-badawczy.

PPPT jest wspólnym przedsięwzięciem władz samorządowych Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A., powołanym do tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw.

Nowy noworudzki technoinkubator

Nowy noworudzki technoinkubator!

Już niebawem 17 października nastąpi otwarcie TECHNOINKUBATORA  w Nowej Rudzie. W czasie uroczystego otwarcia będą miały miejsce rozmowy na temat technoinkubatora, jego miejsc i znaczenia w strefie Przemysłowej Słupiec. Nastąpi też podpisanie porozumienia o współpracy ARR „ AGROREG” S.A. i Wrocławskiego Centrum Badań EIT +. Będzie też wiele na temat innowacji i klastrów w parkach przemysłowo-technologicznych. Swoją działalność zaprezentuje Klaster Wałbrzyskich Surowców, będąc przykładem budowania inteligentnej specjalizacji.

Nowa Ruda po likwidacji górnictwa i zakładów przemysłu jedwabniczego przechodzi pozytywną metamorfozę. Strefa Przemysłowa „Słupiec” to miejsce działalności instytucji i firm sprzyjających rozwojowi gospodarczemu. To tam zlokalizowana jest Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK.  Otwarcie INKUBATORA to element współpracy pomiędzy tymi podmiotami, a także szansa na rozwój projektów innowacyjnych i transfer nowych technologii, zwłaszcza wśród przedsiębiorców. 

Zapraszamy na wspólną promocję

Zapraszamy na wspólną promocję  w czasie Targów INNOTECH

W związku ze zbliżającymi się II Międzynarodowymi Targami Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO,16-17 października 2014 w Kielcach, uprzejmie informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, podjął decyzję o zakupie powierzchni wystawienniczej, która zostanie  przeznaczona do promocji parków przemysłowych i technologicznych – członków Stowarzyszenia.

Zainteresowanych promocją prosimy o zapoznanie się ze szczegółami organizacyjnymi oraz o zgłoszenie swojego uczestnictwa do 10 października 2014 do Sekretariatu Stowarzyszenia, tel. 32 251 74 78 wew. 100, email: sekretariat@euro-centrum.com.pl

Parki zainteresowane promocją zgłaszają swój udział e-mailowo wraz z następującymi szczegółami:

  1. Ilość osób zainteresowanych udziałem w Targach i ich dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, instytucja. Dane te posłużą do wygenerowania identyfikatorów wystawcy, które dostępne będą do odbioru w dniu Targów w miejscu ich odbywania.
  2. Ilość i rodzaj materiałów przeznaczonych do ekspozycji, np. ulotki, roll-up, w szczególności w przypadku materiałów wielkogabarytowych. Powierzchnia do ich ekspozycji uzależniona będzie od liczby zgłoszeń. Priorytetowo traktowane będą parki, które poprzez swoją działalność promują innowacyjne technologie i zaprezentują się poprzez ciekawe ekspozycje.

 

Zainteresowani samodzielnie docierają do siedziby Targów (Kielce, ul. Zakładowa 1) w dniu Targów i odpowiedzialni są także za powrót. Samodzielnie też dostarczają materiały promocyjne.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Stowarzyszenia.

Wśród wystawców targowych znaleźli się już m.in.: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum z Katowic, Kielecki Park Technologiczny, Puławski Park Naukowo-Technologiczny.

Więcej o targach: http://www.targikielce.pl/innotech/

 

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice