Nowości

Nowy noworudzki technoinkubator

Nowy noworudzki technoinkubator!

Już niebawem 17 października nastąpi otwarcie TECHNOINKUBATORA  w Nowej Rudzie. W czasie uroczystego otwarcia będą miały miejsce rozmowy na temat technoinkubatora, jego miejsc i znaczenia w strefie Przemysłowej Słupiec. Nastąpi też podpisanie porozumienia o współpracy ARR „ AGROREG” S.A. i Wrocławskiego Centrum Badań EIT +. Będzie też wiele na temat innowacji i klastrów w parkach przemysłowo-technologicznych. Swoją działalność zaprezentuje Klaster Wałbrzyskich Surowców, będąc przykładem budowania inteligentnej specjalizacji.

Nowa Ruda po likwidacji górnictwa i zakładów przemysłu jedwabniczego przechodzi pozytywną metamorfozę. Strefa Przemysłowa „Słupiec” to miejsce działalności instytucji i firm sprzyjających rozwojowi gospodarczemu. To tam zlokalizowana jest Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK.  Otwarcie INKUBATORA to element współpracy pomiędzy tymi podmiotami, a także szansa na rozwój projektów innowacyjnych i transfer nowych technologii, zwłaszcza wśród przedsiębiorców. 

Zapraszamy na wspólną promocję

Zapraszamy na wspólną promocję  w czasie Targów INNOTECH

W związku ze zbliżającymi się II Międzynarodowymi Targami Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO,16-17 października 2014 w Kielcach, uprzejmie informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, podjął decyzję o zakupie powierzchni wystawienniczej, która zostanie  przeznaczona do promocji parków przemysłowych i technologicznych – członków Stowarzyszenia.

Zainteresowanych promocją prosimy o zapoznanie się ze szczegółami organizacyjnymi oraz o zgłoszenie swojego uczestnictwa do 10 października 2014 do Sekretariatu Stowarzyszenia, tel. 32 251 74 78 wew. 100, email: sekretariat@euro-centrum.com.pl

Parki zainteresowane promocją zgłaszają swój udział e-mailowo wraz z następującymi szczegółami:

 1. Ilość osób zainteresowanych udziałem w Targach i ich dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, instytucja. Dane te posłużą do wygenerowania identyfikatorów wystawcy, które dostępne będą do odbioru w dniu Targów w miejscu ich odbywania.
 2. Ilość i rodzaj materiałów przeznaczonych do ekspozycji, np. ulotki, roll-up, w szczególności w przypadku materiałów wielkogabarytowych. Powierzchnia do ich ekspozycji uzależniona będzie od liczby zgłoszeń. Priorytetowo traktowane będą parki, które poprzez swoją działalność promują innowacyjne technologie i zaprezentują się poprzez ciekawe ekspozycje.

 

Zainteresowani samodzielnie docierają do siedziby Targów (Kielce, ul. Zakładowa 1) w dniu Targów i odpowiedzialni są także za powrót. Samodzielnie też dostarczają materiały promocyjne.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Stowarzyszenia.

Wśród wystawców targowych znaleźli się już m.in.: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum z Katowic, Kielecki Park Technologiczny, Puławski Park Naukowo-Technologiczny.

Więcej o targach: http://www.targikielce.pl/innotech/

 

Kongres o efektywności energetycznej w Euro-Centrum

Efektywność energetyczna jako nowy obszar wyzwań stojących przed małymi i średnimi firmami w Polsce, stała się jednym z tematów obrad IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Po raz pierwszy w historii tych spotkań sesja odbyła się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum.


Sesja wyjazdowa Kongresu, poświęcona zagadnieniu energooszczędności, koncentrowała się na opisie aktualnej sytuacji naszych MSP na tle Europy, identyfikacji obszarów działania przedsiębiorstw, gdzie efektywność energetyczna może być lepsza, wskazaniu praktycznych korzyści z oszczędności energii, jakie mogą odnieść polskie firmy.Implementacja do polskiego prawa dyrektywy unijnej dotyczącej energooszczędności stawia przed krajowymi firmami konieczność przebudowania ich polityki w tym zakresie. Szczególne zmiany czekają przedsiębiorstwa sektora MSP, czyli około 1,6 mln podmiotów gospodarczych (wg raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za 2011 r.), stanowiących dominującą siłę krajowej gospodarki.

O tym m. in. mówił Roman Trzaskalik – prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, gospodarz sesji.

Energooszczędność to jest biznes, ale świadomość tego przełożenia wśród polskich przedsiębiorców jest nadal niska, w porównaniu do krajów Zachodniej Europy. Co prawda, w ciągu 10 ostatnich lat zredukowaliśmy energochłonność gospodarki o 1/3, ale i tak jesteśmy w tym ponad 2 razy gorsi od najlepszych krajów starego kontynentu. Najbardziej cywilizowane kraje zużywają o około 60 proc. energii mniej, niż Polska. Rozwój cywilizacyjny oznacza energooszczędność, a nie odwrotnie. Przełomowe technologie, które pozwalają znacząco ograniczyć energię, musimy wytwarzać sami lub we współpracy z partnerami, np. z Austrii i Niemiec. – mówił prezes Trzaskalik.

Przedsiębiorcy biorący udział w sesji mieli okazję dowiedzieć się, jakie są wymogi prawne w zakresie efektywności energetycznej i budownictwa energooszczędnego oraz poznać narzędzia wsparcia energooszczędności, jakimi są np. białe certyfikaty.

O dostępnych źródła finansowania projektów MSP zwiększających ich efektywność energetyczną mówiła także Gabriela Lenartowicz – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje, w formie dotacji, do 80 proc. wartości audytu energetycznego dla gmin, przy czym samorząd w swoich planach rozwojowych musi także uwzględnić odnawialne źródła energii. Natomiast każde działanie gminy, które będzie wspierać funkcjonujących na jej terenie przedsiębiorców, w uzyskiwaniu coraz lepszych parametrów w zakresie gospodarki emisyjnej, uzyskuje także w naszej instytucji wysoki priorytet, ze względu na spodziewany efekt ekonomiczny i ekologiczny. Obniżenie energochłonności przedsiębiorstw to rozwiązanie problemów z ochroną środowiska naturalnego w wielu miastach. Energooszczędność musi się opłacać, a jeśli tak nie jest, to naszym zadaniem jest zmienić tan stan– mówiła Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum to najlepsze na Śląsku miejsce do rozmowy o efektywności energetycznej, bowiem jest ono skoncentrowane na rozwoju technologii energooszczędnych i poszanowaniu energii w budynkach.

Znajduje się tu Laboratorium Testowania Systemów Solarnych, z którego korzystają przede wszystkim producenci kolektorów słonecznych oraz innych systemów wykorzystujących energię słońca. To jedyne w Polsce „sztuczne słońce”, czyli stacjonarny symulator promieniowania słonecznego do badania kolektorów i systemów słonecznych. „Sztuczne słońce” to od niedawna także kandydat na nowy symbol innowacyjnego Śląska w kampanii „Tworzymy Śląskie”. Internauci do końca września mogą oddawać głosy na symbol, który ich zdaniem jest najlepszym przykładem zmian technologicznych jakie zaszły w naszym regionie.

Przestrzeń Parku wypełnia również niepowtarzalny na skalę Europy Środkowo-Wschodniej budynek pasywny, zużywający minimalną ilość energii do swojego funkcjonowania. Budynek w całości zaprojektowany przez polskich architektów i w sposób maksymalny wykorzystujący energię ze źródeł odnawialnych, został uznany i uhonorowany na szczeblu europejskim nagrodą Green Building 2013, przyznawaną przez Komisję Europejską dla najbardziej ekologicznych obiektów na całym kontynencie.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, którego utworzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, opracował i wdrożył Plan Zarządzania Energią w firmie oraz podjął plany tworzenia w przyszłości inwestycji o coraz większym stopniu energetycznej sprawności.

Uczestnicy wyjazdowej sesji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wśród nich także goście z Mołdawii, Albanii, Angoli i Białorusi, mieli więc okazję nie tylko poznać praktyczne doświadczenia w zakresie energooszczędności, ale także zobaczyć urządzenia i budynki poprawiające lub korzystające z tych nowoczesnych rozwiązań.

Organizacja sesji "Efektywność Energetyczna MŚP" wiąże się z realizacją projektu "Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Europejski Kongres MŚP teraz także w Parku!

Europejski Kongres MŚP teraz także w Parku!

Już za niespełna 3 tygodnie rusza IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, największe spotkanie firm z tego sektora w Europie! Przy okazji licznych wydarzeń i rozmów poświęconych szansom i barierom stojącym przed przedsiębiorcami nie zabraknie też tematu energetyki w gospodarce. Zapraszamy na specjalną, wyjazdową sesję poświęconą efektywności energetycznej do Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum i najbardziej ekologicznego budynku w Polsce!

 

Tegoroczna  IV edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „10 lat przedsiębiorczości bez granic”. W drugim dniu 23 września (wtorek) w godz. 8:30-10:30 uczestnicy Kongresu będą mogli wziąć udział w panelu dyskusyjnym pt. „Efektywność energetyczna MŚP – cele, wyzwania, korzyści” zorganizowanym na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. Sesji towarzyszyło będzie zwiedzanie niepowtarzalnego w Polsce obiektu, który dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii zużywa 8 razy mniej energii w porównaniu ze standardowym budynkiem. W 2013 roku został za to uhonorowany przez Komisję Europejską nagrodą Green Building dla najbardziej energooszczędnych obiektów w Europie. Budynek pasywny wyposażony jest w nowoczesne technologie grzewcze i chłodzące, których energooszczędne działanie będzie można zobaczyć na żywo. Budynek przeznaczony jest dla innowacyjnych firm, które mogą korzystać z bogatego zaplecza laboratoryjnego Parku, a także jego usług doradczych, szkoleniowych i badawczych skoncentrowanych na OZE. Zapraszamy!

Temat: „Efektywność energetyczna MŚP – cele, wyzwania, korzyści”

Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Euro–Centrum Sp. z o.o., Katowice, ul. Ligocka 103, Budynek nr 8

Czas: 8.30-10.30, 23 września 2014 (wtorek)

Dojazd: samodzielny bądź organizowany o 8:10 spod Centrum Konferencyjnego na koszt organizatora po wcześniejszym zgłoszeniu chęci skorzystania z transportu na adres:ekimel@rig.katowice.pl. Powrót do Centrum na 11:15.

Rejestracja: Bezpłatna na http://rejestracja.kongresmsp.eu/system/login!

Zagadnienia:

 • Efektywność energetyczna w praktyce – Polska na tle Europy.
 • Niskoenergetyczne MŚP – obszary poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.
 • Praktyczne korzyści z wdrożenia rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej.
 • Źródła finansowania projektów MŚP zwiększających ich efektywność energetyczną.
 • Wymogi prawne w zakresie efektywności energetycznej i budownictwa energooszczędnego. Przepisy polskie i unijne.
 • Białe certyfikaty jako narzędzie wspierania efektywności energetycznej.
 • Węgiel paliwem przyszłości – efektywne wykorzystanie węgla. Korzyści ekologiczne i ekonomiczne stosowania paliw certyfikowanych.
 • WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej.
 • Zwiedzanie pasywnego budynku Parku o minimalnym zapotrzebowaniu na energię.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Anne Houtman, Główny Doradca Dyrekcji Generalnej ds. Energii,
 • Gabriela Lenartowicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 • Jerzy Piszczek, Główny Inżynier Projektu w Zespole PolSEFF,
 • Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej, Kierownik Zakładu Spalania, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł Energii,
 • Dr hab. inż. Marek Ściążko, wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • Roman Trzaskalik, Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o.,
 • Janos Vertes, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczneg

Moderator:

 • Jacek Filus, Polskie Radio Katowice

Organizatorem IV Europejskiego Kongresu MŚP jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Honorowy patronat nad Kongresem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a także Przewodniczący Komisji Europejskiej oraz Parlament Europejski. Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum jest Partnerem Merytorycznym Kongresu. Partnerem Merytorycznym sesji pt. "Efektywność Energetyczna MŚP" jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Organizacja sesji "Efektywność Energetyczna MŚP" wiąże się z realizacją projektu "Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice