Nowości

Doradztwo dla innowacyjnych!

W mieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju, Agencji Rozwoju Regionalnego MARR oraz Krajowego Systemu Usług zapraszamy wszystkich innowacyjnych przedsiębiorców do wzięcia udziału w projekcie unijnym "Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych".

Przedsiębiorcy!

Już można skorzystać  z dofinansowania unijnego na przeprowadzenie audytu innowacji oraz doradztwa we wdrożeniu innowacji  w Twojej firmie.

Audyt innowacyjności to ocena potencjału firmy i określenia możliwości skorzystania z dofinansowania na  wdrożenie nowego lub zmienianego produktu, procesu, metody marketingowej lub organizacyjnej .Obejmuje on wykonanie przez wybranego specjalistę  analiz:  pozycji rynkowej firmy,  organizacji i zarządzania, dojrzałości technologicznej i  gospodarki finansami.

Zyskujesz:

  • prawie 50 000 zł dofinansowania do całkowitego kosztu usługi,
  • dostęp do wysokiej jakości usług Laboratorium i Prototypowni.

Konkretne korzyści dla firmy w postaci dofinansowania od 50-100% usługi:

Sfinansowania współpracy  wybranych ekspertów,  którzy prześledzą wspólnie z  przedsiębiorcą wskazane obszary działalności przedsiębiorstwa a następnie będą współpracować we wdrożeniu przyjętego  rozwiązania innowacyjnego w tym:

  • diagnoza wybranych obszarów działalności firmy
  • wybranie zadań  do wdrożenia
  • poszukiwanie partnera handlowego, dostawcy lub twórcy technologii
  • opracowanie szczegółowego planu wdrożenia
  • analiza wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne
  • wskazania źródeł finansowania na wdrożenie rozwiązania

Zapraszamy do udziału w projekcie "Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Liczba przedsiębiorstw, które mogą wziąć udział w programie, jest ograniczona, a o przystąpieniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają:

Ewa Górska, tel. 797 600 308, ewa_gorska@marr.com.pl  oraz  Cezary Mokrzysz, tel. 797 600 307, cezary_mokrzysz@marr.com.pl. Biuro projektu: Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 1, ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec, lokal 213

Realizatorem projektu w województwie śląskim jest: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 (44-100) Gliwice a informacji udziela: Magdalena Ilnicka-Majchrzak, Dział Doradztwa, Szkoleń i Marketingu, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii pod numerem tel. 32 339 31 66 lub 785 935 718 i e-mailem: milnicka@gapr.pl.

Nie czekaj! Skorzystaj z szansy i wykonaj telefon lub napisz email, bądź wśród pierwszych!

Nowy projekt PARP dla technologicznych firm!

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do udziału w nowym projekcie „Polski Most Krzemowy”, który kierowany jest do polskich technologicznych firm.

Rozpoczął się już nabór wniosków do pierwszego etapu projektu, który potrwa do 28 stycznia 2014 r.

„Polski Most Krzemowy” to projekt systemowy PARP finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Ma on na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także powiązanie Beneficjentów Projektu z przedsiębiorcami , inwestorami oraz doradcami działającymi w jednym z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej w USA.

W ramach trzech etapów projektu oferowane są:

 

1. Udział w szkoleniu na temat na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych (Pierwszy Etap);

2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej (Drugi Etap);

3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C (Trzeci Etap).

Wsparcie w ramach Projektu udzielane będzie w formie pomocy de minimis.

Więcej informacji na temat korzyści i warunków uczestnictwa w projekcie znajduje się na stronie www.mostkrzemowy.parp.gov.pl

Innowacyjność jako główna platforma rozwoju nowych firm

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji”
Warszawa, 27 – 28 listopada 2013 r.

Czy Polska może być krajem sprzyjającym innowacyjnej gospodarce? Jaki jest klimat do prowadzenia biznesu w naszym kraju? Czy gospodarka oparta na wiedzy to praktyka, czy wciąż jeszcze tylko zamierzenie?

Wreszcie - jaką rolę pełnią i jakie warunki dla rozwoju innowacyjnego biznesu stwarzają polskie parki naukowo-technologiczne? Czy mogą się czym pochwalić? Jakie problemy stwarzają największe trudności? Co już osiągnęły parki naukowe i technologiczne?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą uczestnicy konferencji pt. „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji”, która odbędzie się w Ministerstwie Gospodarki  (Plac Trzech Krzyży 3/5) w dniach 27-28 listopada 2013 r.
Podczas spotkania przedstawione zostaną przykłady firm typu start-up, działających w polskich parkach przemysłowych i technologicznych, przedyskutowane możliwości i przeszkody w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz zwiększenia potencjału innowacyjnego parków przemysłowych w Polsce. 
Uczestnicy podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, jak wzmocnić współpracę zarządców parków i funduszy typu seed oraz venture dla wspólnego celu, jakim jest powstanie większej liczby firm innowacyjnych.
Podczas konferencji zaprezentowane będą również wyniki raportu z realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji”, diagnozującego stan zaawansowania i rozwoju parków w Polsce.
Konferencję otworzy pan Janusz Piechociński - Minister Gospodarki, Wiceprezes Rady Ministrów.
Organizatorami konferencji są: Polska Izba Gospodarcza Zaawanasowanych Technologii, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Gmina Miejska Nowa Ruda.
Patronat nad konferencją objął Janusz Piechociński - Minister Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości.
Zgłoszenia na konferencję przyjmuje i udziela dodatkowych informacji pani Małgorzata Teska pod adresem email: Malgorzata.Teska@forumparkow.pl  lub telefonicznie: +48 726 133 175

Program konferencji do pobrania

Najważniejsze – kompetencje i współpraca

Sukces w biznesie nie zależy tylko od samego przedsiębiorcy i jego nawet nadzwyczajnej kreatywności. Chcąc wygrać na rynku trzeba wiedzieć, kogo dobrać do współpracy. To raz. Umieć współpracować – to dwa. I myli się ten, kto twierdzi, że łatwo znaleźć takie połączenie na gospodarczej mapie Polski.
Parki naukowe i technologiczne, które coraz częściej stają się centrami skupiającymi dopiero startujące i innowacyjne firmy, mają przed sobą nie lada wyzwania. Jednym z nim jest umiejętność profesjonalnej obsługi inwestorów, którzy często potrzebują wsparcia w swoich pierwszych krokach w biznesie, jak również skłonienie liderów przedsiębiorstw do kooperacji, nie odrzucając konkurowania.
Konkurencyjność rozumiana jako współpraca, z kim można i rywalizacja, z kim trzeba – wydaje się być we współczesnym świecie kluczem do rynkowego sukcesu.
Projekt pod nazwą „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji”, realizowany w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w konsorcjum z udziałem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych oraz Gminy Miejskiej Nowa Ruda, ma za zadanie podnieść wiedzę początkujących przedsiębiorców w zakresie ich kompetencji i umiejętności współpracy.
Jednym z zadań w projekcie były szkolenia zorganizowane dla drugiej strony procesów gospodarczych - przedstawicieli instytucji zarządzających parkami przemysłowymi i technologicznymi - na temat profesjonalnej obsługi inwestora, w których znalazły się także ćwiczenia poprawiające umiejętności negocjacyjne. Celem spotkań było pogłębienie kompetencji w pracy z przedsiębiorcami, jak również poznanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.
Zostały zorganizowane trzy szkolenia w Dozamelu – spółki zarządzającej Wrocławskim Parkiem Przemysłowym w Kołobrzegu, Noworudzkim Parku Przemysłowym, Bielskim Parku Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie oraz w Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach.
W spotkaniach swoją wiedzą z uczestnikami projektu dzielili się m. in. przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Politechniki Śląskiej i Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Wykładowcy przedstawili uczestnikom warsztatów przydatne na co dzień instrumenty obsługi inwestorów, strategie przedsięwzięć inwestycyjnych w kontekście inteligentnych specjalizacji regionów, możliwości pozyskania i wsparcia na polskim rynku przedsiębiorstw zagranicznych, dzielili się praktyczną wiedzą dotyczącą umiejętności przyciągania kapitału do centrów biznesu, np. w specjalnych strefach ekonomicznych.
Łącznie we wszystkich warsztatach uczestniczyło 57 osób, w tym 23 kobiety i 34 mężczyzn.
W pięciopunktowej skali od „bardzo nisko” do „bardzo wysoko”, uczestnicy warsztatów ocenili wzrost swojego poziomu wiedzy na „średnio” – 4 wskazania, „wysoko” – 32 wskazania i „bardzo wysoko” – 21 wskazań.
Za wysoką i bardzo wysoką szkoleni w projekcie przedstawiciele parków przemysłowych i technologicznych uznali przydatność warsztatów w ich pracy zawodowej, przyznając odpowiednio 34 i 21 punktów w dostępnej skali.
Za najciekawsze i najbardziej użyteczne dla uczestników warsztatów uznane zostały następujące części spotkań, w kolejności od najatrakcyjniejszej do najmniej atrakcyjnej:
•    Praktyczne aspekty obsługi inwestorów z sektora przemysłowego
•    Działania związane z pozyskiwaniem i obsługą inwestycji z sektora usług nowoczesnych
•    Wspierania napływu inwestycji, instrumenty i wpływ otoczenia
•    Doświadczenia w przyciąganiu inwestorów na przykładzie specjalnej strefy ekonomicznej
•    Strategie przedsięwzięć inwestycyjnych a zasoby lokalne i regionalne
•    Szczegółowe i staranne badanie przedsiębiorstwa – due diligence
Wyniki warsztatów wyraźnie pokazują duże zapotrzebowanie pracowników parków przemysłowych i technologicznych na wiedzę praktyczną (mniej teoretyczną), którą będą mogli spożytkować swojej pracy zawodowej z inwestorami.
Nic bowiem nie jest bardziej pouczające, niż przykłady i doświadczenia, które pozwalają z jednej strony poszerzyć wiedzą, a z drugiej – uniknąć błędów.

Ewa Grochowska

 

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice