Kontakt

 

 

 

Natalia Ledwoch
Asystentka Prezesa Zarządu

Stowarzyszenie
Krajowego Forum
Parków Przemysłowych
i Parków Technologicznych

ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
tel./fax +48 32 251 74 78


http://www.forumparkow.pl 

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice