O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych powołane zostało w listopadzie 2008 roku. Jest ono kontynuacją istniejącego od 2007 roku porozumienia Krajowe Forum Parków Przemysłowych.

Misją Stowarzyszenia jest inicjowanie działań propagujących ideę parków przemysłowych oraz technologicznych, w tym wymiany informacji, opinii, doświadczeń, integracji parków przemysłowych i technologicznych w Polsce oraz współpracy z inkubatorami przedsiębiorczości i strefami ekonomicznymi.

Celem Stowarzyszenia jest wypracowanie wspólnych dla zainteresowanych stron rozwiązań i osiągnięć.  Stowarzyszenie proponuje własne rozwiązania w obszarze wspierania działań wychodzących naprzeciw potrzebom parków przemysłowych i technologicznych oraz regionalnych strategii rozwoju – szczególnie w sektorze przedsiębiorczości i innowacji.  Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami, organizacjami, zrzeszeniami oraz z innymi podmiotami gospodarczymi. Wypracowane przez forum postulaty i wnioski przedstawiane będą organom administracji państwowej i samorządowej.

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice