Skład Zarządu Stowarzyszenia

dr Marcin Kozak - Prezes Zarządu
Dariusz Jagieła - Wiceprezes Zarządu
Piotr Sosiński - Wiceprezes Zarządu
Roman Trzaskalik - Sekretarz
Beata Piróg - Skarbnik

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice