Skład Zarządu Stowarzyszenia

Roman Trzaskalik - Prezes Zarządu
Jerzy Dudzik - Wiceprezes Zarządu
Roman Sztobryn - Wiceprezes Zarządu
dr Marcin Kozak - Sekretarz
Joanna John-Błażyńska - Skarbnik

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice