Skład Zarządu Stowarzyszenia

Roman Trzaskalik - Prezes Zarządu
Dariusz Jagieła - Wiceprezes Zarządu
Piotr Sosiński - Wiceprezes Zarządu
dr Marcin Kozak - Sekretarz
Agnieszka Czyżewska - Skarbnik

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice