Apel Zarządu SKFPPiPT w związku z sytuacją w Ukrainie

W obliczu brutalnej i nieuzasadnionej agresji Rosji na Ukrainę, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych wyraża solidarność z narodem ukraińskim, sprzeciw wobec ataku rosyjskich wojsk i decyduje o podjęciu działań, których celem jest pomoc obywatelom Ukrainy. 

W dniu 15 marca 2022 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwały o następującej treści.

 

Uchwała nr 1

Zarządu Stowarzyszenia
Krajowego Forum Parków Przemysłowych
i Parków Technologicznych

z dnia 15 marca 2022 r.
w sprawie wsparcia obywateli Ukrainy

§ 1

  1. Zarząd Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych zachęca Członków Stowarzyszenia do przygotowania oferty specjalnej dla obywateli Ukrainy pragnących rozpocząć działalność gospodarczą w polskich parkach przemysłowych i parkach technologicznych i deklaruje pomoc oraz wsparcie w zakresie jej rozpowszechniania oraz promowania.
  1. Równocześnie Zarząd Stowarzyszenia przedstawi ofertę współpracy Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Agencji Rozwoju Przemysłu i Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 2
Zarządu Stowarzyszenia
Krajowego Forum Parków Przemysłowych
i Parków Technologicznych

z dnia 15 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą

i potępienia agresji władz Federacji Rosyjskiej

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261), Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, opowiadając się po stronie wspólnych wartości takich jak: pokój, wolności, równość i godność człowieka, wyraża solidarność z narodem ukraińskim, podziw dla jego bohaterskiej postawy w obliczu agresji rosyjskiej oraz deklaruje gotowość udzielania uchodźcom z Ukrainy, w szczególności przedsiębiorcom, wszelkiego możliwego wsparcia i pomocy.

§ 2

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych zdecydowanie i jednoznacznie potępia niemającą żadnego uzasadnienia militarną agresję władz Federacji Rosyjskiej na suwerenne i niepodległe państwo ukraińskie.

Zarząd Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych wyraża przy tym najwyższe uznanie dla tych obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy odważnie i otwarcie sprzeciwiają się wojnie wywołanej i prowadzonej przez władze swojego państwa, nierzadko narażając się tym na bardzo poważne szykany, prześladowania i kary.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice