Zapraszamy na konferencję o rewitalizacji!

24 marca 2014 r. zapraszamy na konferencję pt. „Tereny poprzemysłowe. Cenne dziedzictwo czy niewykorzystane możliwości?”, której patronuje Wiceminister Gospodarki – Tomasz Tomczykiewicz.

Druga edycja konferencji organizowana jest przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, będący przykładem rewitalizacji terenów po byłych zakładach aparatury chemicznej.

Województwo śląskie należy do tych regionów, w których zagospodarowano najwięcej zdegradowanych terenów. Tam, gdzie kiedyś były kopalnie i huty, dziś mieszczą się nowoczesne centra biznesu i usług, ośrodki kultury czy domy mieszkalne. Duża w tym zasługa śląskich firm oraz instytucji, które we współpracy z samorządami przejęły wiele terenów poprzemysłowych i po uporządkowaniu zarówno ich statusu prawnego, jak i kwestii związanych z rekultywacją, zainteresowały nimi inwestorów - głównie zagranicznych. Same samorządy – przy wsparciu środków unijnych – również szukają nowych zastosowań dla obiektów pofabrycznych. Są jednak tereny, które nadal oczekują na inwestorów. Warto się zastanowić, co możemy zrobić wspólnie, aby  rewitalizacja poprzemysłowych gruntów nabrała jeszcze większego tempa.

W czasie konferencji zostaną poruszone tematy:

 • Możliwości rozwoju stref gospodarczych i rewitalizacji terenów poprzemysłowych – które poprowadzi Tomasz Tomczykiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, prof. Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego;
 • Założenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wsparcia terenów poprzemysłowych -  wystąpi Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju;
 • Województwo śląskie w obliczu wyzwań rewitalizacyjnych – o których opowie Arkadiusz Chęciński, Członek Zarządu Województwa Śląskiego;
 • Procesy przyrodnicze - alternatywa rewitalizacji terenów poprzemysłowych? przedstawione przez dr Edytę Sierkę, Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ ds. Współpracy z Otoczeniem i Promocji;
 • Dobre praktyki w rewitalizowaniu terenów zdegradowanych? – zaprezentowane przez dr inż. arch. Justynę Gorgoń, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego dla inwestorów zagranicznych
  Monika Słomka, BD manager oraz Head of Advanced Manufacturing w PM Group Polska
 • Niewykorzystane możliwości energii geotermalnej wód kopalnianych na przykładzie rozwiązań zastosowanych w SRK S.A.
  Marek Tokarz, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Po wystąpieniach przewidziano otwartą dyskusję, do której oprócz wymienionych wyżej prelegentów, zaproszono także: dr r. pr. Justynę Kownacką oraz przedstawicieli partnerów konferencji (m.in. Tauron Polska Energia, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, Regionalny Fundusz Gospodarczy, Fundusz Górnośląski, Towarzystwo Finansowe Silesia, Grupa Haldex, Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A)

Dyskusja, w którą włączyć się może każdy zainteresowany, krążyła będzie wokół tematyki:

 • Aspekty formalne i prawne w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych;
 • Rola i zadania samorządów terytorialnych w rewitalizacji terenów poprzemysłowych;
 • Nieruchomości jako szansa rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Termin: 24 marca 2014 r. o godz. 10:00

Miejsce: Park Euro-Centrum (bud. nr 3), ul. Ligocka 103, Katowice

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY!*

*Ilość miejsc ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. Obecność należy potwierdzić do 20 marca 2014 r. pod numerem telefonu: 32 205 00 92 lub mailowo: k.witas@euro-centrum.com.pl.

Konferencja uzyskała honorowy patronat Wiceministra Gospodarki – Tomasza Tomczykiewicza, główny patronat medialny objął Dziennik Zachodni, a wśród pozostałych patronów znaleźli się także: TVP Katowice, Nasze Miasto, Radio Katowice, Radio eM i portal Planergia.

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice