Podsumowanie konferencji katowickiego Parku

Dziś w Parku Euro-Centrum odbyła się konferencja pod patronatem honorowym Wiceministra Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza, w czasie której żywo dyskutowano na temat rewitalizacji. O tym, czy tereny poprzemysłowe to cenne dziedzictwo, czy niewykorzystane możliwości, w kontekście Śląska i całej Polski, dyskutowali  w jednym miejscu przedstawiciele nauki i biznesu - przede wszystkim  - praktycy doświadczeni w zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenów poprzemysłowych.

Konferencję otworzył Roman Trzaskalik, Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, który zaznaczył, iż rewitalizacja, to nie tylko działanie na zdegradowanych terenach. To także proces, który należy odnieść do nas samych, ponieważ mury zrewitalizowanych obiektów, takich jak Park,  mają służyć przede wszystkim ludziom - naukowcom i przedsiębiorcom.

W czasie konferencji Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju, Adam Zdziebło, odniósł się do rewitalizacji jako kompletu i połączenia przedsiębiorczości, wsparcia zatrudnienia i wsparcia edukacyjnego. Zaznaczył, że aby pomyślnie przejść rewitalizację, trzeba się do niej przygotować i odbyć odpowiednie szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczych.

Dr Justyna Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, specjalizująca się w planowaniu przestrzennym, podała kilka przykładów rewitalizacyjnych z regionu i ze świata, wśród nich m.in. pionierską inwestycję Parku Śląskiego, zrewitalizowanego w latach 60. ubiegłego stulecia oraz  niepowtarzalną dotąd skalę zmian, jakie dokonały się Zagłębiu Ruhry w Nadrenii-Westfalii.

Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, dr Edyta Sierka, podkreślała walory przyrodnicze rewitalizacji oraz to, że Śląsk na tle pozostałych regionów wypada bardzo korzystnie, ponieważ posiada laboratoria terenowe, które stwarzają dogodne warunki do obserwowania zjawisk przyrodniczych.

Monika Słomka, BD manager oraz Head of Advanced Manufacturing w PM Group Polska, oceniła tereny poprzemysłowe przez pryzmat atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych. Zwróciła uwagę na praktyczny aspekt rewitalizacji oraz na  właściwe dostosowanie planowanej inwestycji do przekształcanego terenu, gdzie istotną role pełni sieć połączeń komunikacyjnych i infrastruktura.

Prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń, Marek Tokarz, na przykładzie instalacji „Saturn” ukazał sposób wykorzystania wód kopalnianych na cele grzewcze.

Po wystąpieniach odbyła się żywa dyskusja, w której głos zabrał także Arkadiusz Chęciński, Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Marszałek zwrócił  uwagę na cel i funkcjonalność projektu po jego zakończeniu. Często bowiem inwestorzy, skoncentrowani na pozyskaniu znacznego dofinansowania, blokują sobie możliwości rozwoju i czerpania zysku z przekształconych terenów. Tę tezę poparła Agnieszka Cylińska, Prezes Regionalnego Funduszu Gospodarczego, zwracając uwagę, iż aby tereny poprzemysłowe mogły dobrze funkcjonować muszą znaleźć się ludzie chcący w nie inwestować i je zasiedlać. Do dyskusji włączyli się także Prezydent Miasta Mysłowice, Edward Lasok, Prezes Zarządu CPR Inwestor, Tomasz Delowski oraz Tadeusz Koperski Prezes firmy Haldex. Wspólnie stwierdzili, że nie ma w Polsce dostatecznych ram prawnych regulujących współdziałanie jednostek samorządowych przy zagospodarowaniu i wykupie terenów poprzemysłowych.

Konferencja odbywała się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum, miejscu bliskiemu rewitalizacji, w którym niegdyś mieściły się zakłady aparatury chemicznej. Zgromadziła ok. 130 osób. Poprowadził ją Grzegorz Gajda z Radia eM.

Partnerami spotkania byli: Tauron Polska Energia, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, Regionalny Fundusz Gospodarczy, Fundusz Górnośląski, Towarzystwo Finansowe Silesia, Grupa Haldex, Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A.

Patronat honorowy objął Wiceminister Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz. Patronat medialny sprawowali: Dziennik Zachodni, TVP Katowice, Nasze Miasto, Radio Katowice, Radio eM i portal Planergia.

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice