Nowości

Innowacyjność jako główna platforma rozwoju nowych firm

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji”
Warszawa, 27 – 28 listopada 2013 r.

Czy Polska może być krajem sprzyjającym innowacyjnej gospodarce? Jaki jest klimat do prowadzenia biznesu w naszym kraju? Czy gospodarka oparta na wiedzy to praktyka, czy wciąż jeszcze tylko zamierzenie?

Wreszcie - jaką rolę pełnią i jakie warunki dla rozwoju innowacyjnego biznesu stwarzają polskie parki naukowo-technologiczne? Czy mogą się czym pochwalić? Jakie problemy stwarzają największe trudności? Co już osiągnęły parki naukowe i technologiczne?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą uczestnicy konferencji pt. „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji”, która odbędzie się w Ministerstwie Gospodarki  (Plac Trzech Krzyży 3/5) w dniach 27-28 listopada 2013 r.
Podczas spotkania przedstawione zostaną przykłady firm typu start-up, działających w polskich parkach przemysłowych i technologicznych, przedyskutowane możliwości i przeszkody w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz zwiększenia potencjału innowacyjnego parków przemysłowych w Polsce. 
Uczestnicy podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, jak wzmocnić współpracę zarządców parków i funduszy typu seed oraz venture dla wspólnego celu, jakim jest powstanie większej liczby firm innowacyjnych.
Podczas konferencji zaprezentowane będą również wyniki raportu z realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji”, diagnozującego stan zaawansowania i rozwoju parków w Polsce.
Konferencję otworzy pan Janusz Piechociński - Minister Gospodarki, Wiceprezes Rady Ministrów.
Organizatorami konferencji są: Polska Izba Gospodarcza Zaawanasowanych Technologii, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Gmina Miejska Nowa Ruda.
Patronat nad konferencją objął Janusz Piechociński - Minister Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości.
Zgłoszenia na konferencję przyjmuje i udziela dodatkowych informacji pani Małgorzata Teska pod adresem email: Malgorzata.Teska@forumparkow.pl  lub telefonicznie: +48 726 133 175

Program konferencji do pobrania

Najważniejsze – kompetencje i współpraca

Sukces w biznesie nie zależy tylko od samego przedsiębiorcy i jego nawet nadzwyczajnej kreatywności. Chcąc wygrać na rynku trzeba wiedzieć, kogo dobrać do współpracy. To raz. Umieć współpracować – to dwa. I myli się ten, kto twierdzi, że łatwo znaleźć takie połączenie na gospodarczej mapie Polski.
Parki naukowe i technologiczne, które coraz częściej stają się centrami skupiającymi dopiero startujące i innowacyjne firmy, mają przed sobą nie lada wyzwania. Jednym z nim jest umiejętność profesjonalnej obsługi inwestorów, którzy często potrzebują wsparcia w swoich pierwszych krokach w biznesie, jak również skłonienie liderów przedsiębiorstw do kooperacji, nie odrzucając konkurowania.
Konkurencyjność rozumiana jako współpraca, z kim można i rywalizacja, z kim trzeba – wydaje się być we współczesnym świecie kluczem do rynkowego sukcesu.
Projekt pod nazwą „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji”, realizowany w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w konsorcjum z udziałem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych oraz Gminy Miejskiej Nowa Ruda, ma za zadanie podnieść wiedzę początkujących przedsiębiorców w zakresie ich kompetencji i umiejętności współpracy.
Jednym z zadań w projekcie były szkolenia zorganizowane dla drugiej strony procesów gospodarczych - przedstawicieli instytucji zarządzających parkami przemysłowymi i technologicznymi - na temat profesjonalnej obsługi inwestora, w których znalazły się także ćwiczenia poprawiające umiejętności negocjacyjne. Celem spotkań było pogłębienie kompetencji w pracy z przedsiębiorcami, jak również poznanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.
Zostały zorganizowane trzy szkolenia w Dozamelu – spółki zarządzającej Wrocławskim Parkiem Przemysłowym w Kołobrzegu, Noworudzkim Parku Przemysłowym, Bielskim Parku Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie oraz w Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach.
W spotkaniach swoją wiedzą z uczestnikami projektu dzielili się m. in. przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Politechniki Śląskiej i Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Wykładowcy przedstawili uczestnikom warsztatów przydatne na co dzień instrumenty obsługi inwestorów, strategie przedsięwzięć inwestycyjnych w kontekście inteligentnych specjalizacji regionów, możliwości pozyskania i wsparcia na polskim rynku przedsiębiorstw zagranicznych, dzielili się praktyczną wiedzą dotyczącą umiejętności przyciągania kapitału do centrów biznesu, np. w specjalnych strefach ekonomicznych.
Łącznie we wszystkich warsztatach uczestniczyło 57 osób, w tym 23 kobiety i 34 mężczyzn.
W pięciopunktowej skali od „bardzo nisko” do „bardzo wysoko”, uczestnicy warsztatów ocenili wzrost swojego poziomu wiedzy na „średnio” – 4 wskazania, „wysoko” – 32 wskazania i „bardzo wysoko” – 21 wskazań.
Za wysoką i bardzo wysoką szkoleni w projekcie przedstawiciele parków przemysłowych i technologicznych uznali przydatność warsztatów w ich pracy zawodowej, przyznając odpowiednio 34 i 21 punktów w dostępnej skali.
Za najciekawsze i najbardziej użyteczne dla uczestników warsztatów uznane zostały następujące części spotkań, w kolejności od najatrakcyjniejszej do najmniej atrakcyjnej:
•    Praktyczne aspekty obsługi inwestorów z sektora przemysłowego
•    Działania związane z pozyskiwaniem i obsługą inwestycji z sektora usług nowoczesnych
•    Wspierania napływu inwestycji, instrumenty i wpływ otoczenia
•    Doświadczenia w przyciąganiu inwestorów na przykładzie specjalnej strefy ekonomicznej
•    Strategie przedsięwzięć inwestycyjnych a zasoby lokalne i regionalne
•    Szczegółowe i staranne badanie przedsiębiorstwa – due diligence
Wyniki warsztatów wyraźnie pokazują duże zapotrzebowanie pracowników parków przemysłowych i technologicznych na wiedzę praktyczną (mniej teoretyczną), którą będą mogli spożytkować swojej pracy zawodowej z inwestorami.
Nic bowiem nie jest bardziej pouczające, niż przykłady i doświadczenia, które pozwalają z jednej strony poszerzyć wiedzą, a z drugiej – uniknąć błędów.

Ewa Grochowska

 

Liczy się pomysł i… informacja

Umiejętność zaprezentowania swojego pomysłu na biznes, zabezpieczenie go poprzez stosowne środki prawne, np. patenty oraz pozyskanie kapitałowego wsparcia na początku działalności na rynku – to trzy milowe kamienie, które określają prawdopodobieństwo sukcesu. Albo spektakularnej porażki. Chcąc wygrać – trzeba się dużo uczyć.
W coraz popularniejszych parkach naukowo-technologicznych, powstających w Polsce, licznie lokują się firmy młode, których właściciele – pewni wyjątkowości swego pomysłu na biznes – pragną rozwijać skrzydła. Bywa jednak wcale nie tak rzadko, że za chęciami nie idą umiejętności. A to dobrze nie rokuje.
Projekt pod nazwą „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji”, realizowany w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w konsorcjum z udziałem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych oraz Gminy Miejskiej Nowa Ruda, ma za zadanie podnieść wiedzę początkujących przedsiębiorców w zakresie ich kompetencji i umiejętności współpracy.
Jednym z zadań w projekcie były warsztaty dla przedsiębiorców, którzy w ten sposób mogli lepiej poznać możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój własnych firm. Ten bowiem aspekt – brak pieniędzy, po wyczerpaniu się środków własnych - jest częstą przyczyną upadku innowacyjnych inicjatyw, które nie mogą wyjść poza startową fazę biznesu.
Warsztaty zorganizowane w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice”, Grudziądzkim Parku Przemysłowym i Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym służyć miały prezentacji możliwości pozyskania wsparcia z funduszy seed, venture capital i aniołów biznesu.
W gronie doradców prowadzących wykłady i panele dyskusyjne znaleźli się m.in. przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Politechniki Śląskiej, funduszu MCI.BioVentures, Satus Venture Sp. z o.o., i sieci aniołów biznesu tego funduszu, Akceleratora Innowacji NOT.
Każdy z nich prezentował możliwości, ale także warunki, które musi spełnić początkujący przedsiębiorca, chcący skorzystać z finansowego wsparcia funduszy seed, venture capital i aniołów biznesu.
Łącznie w trzech warsztatach wzięło udział 54 osoby, przy znaczącej przewadze mężczyzn.
Uczestnicy, odpowiadając na pytanie o stopień podniesienia ich wiedzy na temat wymaganych dokumentów i możliwości aplikowania o wsparcie, w skali od 1 – „bardzo nisko” do 6 – „bardzo wysoko”, wskazywali przede wszystkim „wysoko” i „bardzo wysoko” (34 wskazania), następnie „średnio” (9 wskazań) i „nisko” (4 wskazania).
Odpowiadając na pytanie o przydatność przekazywanej wiedzy, uczestnicy warsztatów oceniali również w większości „wysoko” i „bardzo wysoko” (33 wskazania), następnie „średnio” (11 wskazań) oraz „nisko” (4 wskazania).
Za najciekawsze i najbardziej użyteczne dla uczestników warsztatów uznane zostały następujące części spotkań, w kolejności od najatrakcyjniejszej do najmniej atrakcyjnej:
•    Możliwości pozyskania wsparcia z funduszy seed i venture capital (34 wskazania)
•    Możliwości pozyskania wsparcia od aniołów biznesu (16 wskazań)
•    Wizja rozwoju regionu przez inteligentne specjalizacje (12 wskazań)
•    Rola funduszy seed i venture capital we wspieraniu przez PARP (11 wskazań)
•    Możliwości pozyskania wsparcia z funduszu AI NOT (3 wskazania)
•    Panel dyskusyjny (2 wskazania)
Przebieg warsztatów i ocena prezentowanych podczas nich wykładów jednoznacznie wskazują na duże zainteresowanie przedsiębiorców konkretnymi informacjami na temat możliwości pozyskania wsparcia finansowego, a więc gdzie go szukać, jak zacząć, jakie spełnić warunki, z czego zrezygnować, czego się wystrzegać.
Przedsiębiorcy działający w obszarze innowacji zainteresowani są także strategiami wojewódzkimi w zakresie tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli obszarów nauki, gospodarki i usług, które będą rozwijane w poszczególnych regionach Polski i staną się w nich wiodące w najbliższych latach.

Ewa Grochowska
 

Szkolenie nt. profesjonalnej obsługi inwestorów za nami

W dniach 25 -27 września odbyło się kolejne szkolenie z cyklu Profesjonalnej obsługi inwestora z elementami negocjacji organizowane w ramach projektu Parki przemysłowe i parki technologiczne bliżej innowacji. Warsztaty, w czasie których przedstawiciele parków technologicznych i przemysłowych uczestniczyli w symulacjach negocjacji organizowane były w trzech miejscach: w Bielskim Parku Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie; Hotelu Kotarz w Brennej oraz w Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach. Zachęcamy do obejrzenia galerii ze spotkania.

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice