Nowy projekt PARP dla technologicznych firm!

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do udziału w nowym projekcie „Polski Most Krzemowy”, który kierowany jest do polskich technologicznych firm.

Rozpoczął się już nabór wniosków do pierwszego etapu projektu, który potrwa do 28 stycznia 2014 r.

„Polski Most Krzemowy” to projekt systemowy PARP finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Ma on na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także powiązanie Beneficjentów Projektu z przedsiębiorcami , inwestorami oraz doradcami działającymi w jednym z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej w USA.

W ramach trzech etapów projektu oferowane są:

 

1. Udział w szkoleniu na temat na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych (Pierwszy Etap);

2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej (Drugi Etap);

3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C (Trzeci Etap).

Wsparcie w ramach Projektu udzielane będzie w formie pomocy de minimis.

Więcej informacji na temat korzyści i warunków uczestnictwa w projekcie znajduje się na stronie www.mostkrzemowy.parp.gov.pl

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice