Innowacyjność jako główna platforma rozwoju nowych firm

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji”
Warszawa, 27 – 28 listopada 2013 r.

Czy Polska może być krajem sprzyjającym innowacyjnej gospodarce? Jaki jest klimat do prowadzenia biznesu w naszym kraju? Czy gospodarka oparta na wiedzy to praktyka, czy wciąż jeszcze tylko zamierzenie?

Wreszcie - jaką rolę pełnią i jakie warunki dla rozwoju innowacyjnego biznesu stwarzają polskie parki naukowo-technologiczne? Czy mogą się czym pochwalić? Jakie problemy stwarzają największe trudności? Co już osiągnęły parki naukowe i technologiczne?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą uczestnicy konferencji pt. „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji”, która odbędzie się w Ministerstwie Gospodarki  (Plac Trzech Krzyży 3/5) w dniach 27-28 listopada 2013 r.
Podczas spotkania przedstawione zostaną przykłady firm typu start-up, działających w polskich parkach przemysłowych i technologicznych, przedyskutowane możliwości i przeszkody w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz zwiększenia potencjału innowacyjnego parków przemysłowych w Polsce. 
Uczestnicy podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, jak wzmocnić współpracę zarządców parków i funduszy typu seed oraz venture dla wspólnego celu, jakim jest powstanie większej liczby firm innowacyjnych.
Podczas konferencji zaprezentowane będą również wyniki raportu z realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji”, diagnozującego stan zaawansowania i rozwoju parków w Polsce.
Konferencję otworzy pan Janusz Piechociński - Minister Gospodarki, Wiceprezes Rady Ministrów.
Organizatorami konferencji są: Polska Izba Gospodarcza Zaawanasowanych Technologii, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Gmina Miejska Nowa Ruda.
Patronat nad konferencją objął Janusz Piechociński - Minister Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości.
Zgłoszenia na konferencję przyjmuje i udziela dodatkowych informacji pani Małgorzata Teska pod adresem email: Malgorzata.Teska@forumparkow.pl  lub telefonicznie: +48 726 133 175

Program konferencji do pobrania

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice