Nowości

Podsumowanie konferencji katowickiego Parku

Dziś w Parku Euro-Centrum odbyła się konferencja pod patronatem honorowym Wiceministra Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza, w czasie której żywo dyskutowano na temat rewitalizacji. O tym, czy tereny poprzemysłowe to cenne dziedzictwo, czy niewykorzystane możliwości, w kontekście Śląska i całej Polski, dyskutowali  w jednym miejscu przedstawiciele nauki i biznesu - przede wszystkim  - praktycy doświadczeni w zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenów poprzemysłowych.

Konferencję otworzył Roman Trzaskalik, Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, który zaznaczył, iż rewitalizacja, to nie tylko działanie na zdegradowanych terenach. To także proces, który należy odnieść do nas samych, ponieważ mury zrewitalizowanych obiektów, takich jak Park,  mają służyć przede wszystkim ludziom - naukowcom i przedsiębiorcom.

W czasie konferencji Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju, Adam Zdziebło, odniósł się do rewitalizacji jako kompletu i połączenia przedsiębiorczości, wsparcia zatrudnienia i wsparcia edukacyjnego. Zaznaczył, że aby pomyślnie przejść rewitalizację, trzeba się do niej przygotować i odbyć odpowiednie szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczych.

Dr Justyna Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, specjalizująca się w planowaniu przestrzennym, podała kilka przykładów rewitalizacyjnych z regionu i ze świata, wśród nich m.in. pionierską inwestycję Parku Śląskiego, zrewitalizowanego w latach 60. ubiegłego stulecia oraz  niepowtarzalną dotąd skalę zmian, jakie dokonały się Zagłębiu Ruhry w Nadrenii-Westfalii.

Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, dr Edyta Sierka, podkreślała walory przyrodnicze rewitalizacji oraz to, że Śląsk na tle pozostałych regionów wypada bardzo korzystnie, ponieważ posiada laboratoria terenowe, które stwarzają dogodne warunki do obserwowania zjawisk przyrodniczych.

Monika Słomka, BD manager oraz Head of Advanced Manufacturing w PM Group Polska, oceniła tereny poprzemysłowe przez pryzmat atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych. Zwróciła uwagę na praktyczny aspekt rewitalizacji oraz na  właściwe dostosowanie planowanej inwestycji do przekształcanego terenu, gdzie istotną role pełni sieć połączeń komunikacyjnych i infrastruktura.

Prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń, Marek Tokarz, na przykładzie instalacji „Saturn” ukazał sposób wykorzystania wód kopalnianych na cele grzewcze.

Po wystąpieniach odbyła się żywa dyskusja, w której głos zabrał także Arkadiusz Chęciński, Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Marszałek zwrócił  uwagę na cel i funkcjonalność projektu po jego zakończeniu. Często bowiem inwestorzy, skoncentrowani na pozyskaniu znacznego dofinansowania, blokują sobie możliwości rozwoju i czerpania zysku z przekształconych terenów. Tę tezę poparła Agnieszka Cylińska, Prezes Regionalnego Funduszu Gospodarczego, zwracając uwagę, iż aby tereny poprzemysłowe mogły dobrze funkcjonować muszą znaleźć się ludzie chcący w nie inwestować i je zasiedlać. Do dyskusji włączyli się także Prezydent Miasta Mysłowice, Edward Lasok, Prezes Zarządu CPR Inwestor, Tomasz Delowski oraz Tadeusz Koperski Prezes firmy Haldex. Wspólnie stwierdzili, że nie ma w Polsce dostatecznych ram prawnych regulujących współdziałanie jednostek samorządowych przy zagospodarowaniu i wykupie terenów poprzemysłowych.

Konferencja odbywała się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum, miejscu bliskiemu rewitalizacji, w którym niegdyś mieściły się zakłady aparatury chemicznej. Zgromadziła ok. 130 osób. Poprowadził ją Grzegorz Gajda z Radia eM.

Partnerami spotkania byli: Tauron Polska Energia, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, Regionalny Fundusz Gospodarczy, Fundusz Górnośląski, Towarzystwo Finansowe Silesia, Grupa Haldex, Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A.

Patronat honorowy objął Wiceminister Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz. Patronat medialny sprawowali: Dziennik Zachodni, TVP Katowice, Nasze Miasto, Radio Katowice, Radio eM i portal Planergia.

Zapraszamy na konferencję o rewitalizacji!

24 marca 2014 r. zapraszamy na konferencję pt. „Tereny poprzemysłowe. Cenne dziedzictwo czy niewykorzystane możliwości?”, której patronuje Wiceminister Gospodarki – Tomasz Tomczykiewicz.

Druga edycja konferencji organizowana jest przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, będący przykładem rewitalizacji terenów po byłych zakładach aparatury chemicznej.

Województwo śląskie należy do tych regionów, w których zagospodarowano najwięcej zdegradowanych terenów. Tam, gdzie kiedyś były kopalnie i huty, dziś mieszczą się nowoczesne centra biznesu i usług, ośrodki kultury czy domy mieszkalne. Duża w tym zasługa śląskich firm oraz instytucji, które we współpracy z samorządami przejęły wiele terenów poprzemysłowych i po uporządkowaniu zarówno ich statusu prawnego, jak i kwestii związanych z rekultywacją, zainteresowały nimi inwestorów - głównie zagranicznych. Same samorządy – przy wsparciu środków unijnych – również szukają nowych zastosowań dla obiektów pofabrycznych. Są jednak tereny, które nadal oczekują na inwestorów. Warto się zastanowić, co możemy zrobić wspólnie, aby  rewitalizacja poprzemysłowych gruntów nabrała jeszcze większego tempa.

W czasie konferencji zostaną poruszone tematy:

 • Możliwości rozwoju stref gospodarczych i rewitalizacji terenów poprzemysłowych – które poprowadzi Tomasz Tomczykiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, prof. Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego;
 • Założenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wsparcia terenów poprzemysłowych -  wystąpi Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju;
 • Województwo śląskie w obliczu wyzwań rewitalizacyjnych – o których opowie Arkadiusz Chęciński, Członek Zarządu Województwa Śląskiego;
 • Procesy przyrodnicze - alternatywa rewitalizacji terenów poprzemysłowych? przedstawione przez dr Edytę Sierkę, Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ ds. Współpracy z Otoczeniem i Promocji;
 • Dobre praktyki w rewitalizowaniu terenów zdegradowanych? – zaprezentowane przez dr inż. arch. Justynę Gorgoń, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego dla inwestorów zagranicznych
  Monika Słomka, BD manager oraz Head of Advanced Manufacturing w PM Group Polska
 • Niewykorzystane możliwości energii geotermalnej wód kopalnianych na przykładzie rozwiązań zastosowanych w SRK S.A.
  Marek Tokarz, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Po wystąpieniach przewidziano otwartą dyskusję, do której oprócz wymienionych wyżej prelegentów, zaproszono także: dr r. pr. Justynę Kownacką oraz przedstawicieli partnerów konferencji (m.in. Tauron Polska Energia, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, Regionalny Fundusz Gospodarczy, Fundusz Górnośląski, Towarzystwo Finansowe Silesia, Grupa Haldex, Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A)

Dyskusja, w którą włączyć się może każdy zainteresowany, krążyła będzie wokół tematyki:

 • Aspekty formalne i prawne w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych;
 • Rola i zadania samorządów terytorialnych w rewitalizacji terenów poprzemysłowych;
 • Nieruchomości jako szansa rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Termin: 24 marca 2014 r. o godz. 10:00

Miejsce: Park Euro-Centrum (bud. nr 3), ul. Ligocka 103, Katowice

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY!*

*Ilość miejsc ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. Obecność należy potwierdzić do 20 marca 2014 r. pod numerem telefonu: 32 205 00 92 lub mailowo: k.witas@euro-centrum.com.pl.

Konferencja uzyskała honorowy patronat Wiceministra Gospodarki – Tomasza Tomczykiewicza, główny patronat medialny objął Dziennik Zachodni, a wśród pozostałych patronów znaleźli się także: TVP Katowice, Nasze Miasto, Radio Katowice, Radio eM i portal Planergia.

Zapraszamy na FUTURALIA 2014

W imieniu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zapraszamy do uczestnictwa w Forum Rozwoju Biznesu FUTURALLIA 2014.

Wzorem lat ubiegłych  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w 19. Międzynarodowym Forum Biznesu FUTURALLIA 2014.

Forum skierowane jest do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych pozyskaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi.

Tegoroczne spotkanie odbędzie się w Lyonie, w dniach 4 - 6 czerwca.

Na obecną edycję zarejestrowało się już ponad 160 firm z 44 krajów.

 

Zapraszamy na stronę http://rig.katowice.pl/aktualnosci/784-futurallia-2014

 

Firmy zainteresowane prosimy o kontakt:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

ul. Opolska 15, 40 - 084 Katowice

Tel. 32 / 35 111 82

e-mail: zagranica@rig.katowice.pl

Otwarcie budynku pasywnego w Parku w Katowicach!

Dziś 28 lutego 2014 r. miało miejsce wielkie wydarzenie, które z pewnością zapisze się na kartach historii Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. Równo w południe w Katowicach na Ligockiej 103 oficjalnie otwarty został pierwszy budynek pasywny, w którym nauka i biznes połączą się na dobre!

Budynek Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego to przykład „energetycznego perpetuum mobile”, wyposażonego w innowacyjne technologie zasilane źródłami energii odnawialnej. To sprawia, iż pod względem zużycia energii budynek ten jest osiem razy bardziej wydajny niż tradycyjne obiekty, a do ogrzewania pomieszczeń zużywa zaledwie 15kWh/m2/rocznie.

I choć budynek uwagę przykuł już wcześniej, kiedy to w maju 2013 roku otrzymał nagrodę Green Building, przyznawaną przez Komisję Europejską dla najbardziej ekologicznych obiektów w Europie, to dziś niewątpliwie stał się głównym obiektem zainteresowań wśród mediów, świata nauki i biznesu.

Przeszklone atrium w centrum obiektu, które zwiększa dopływ światła dziennego w budynku, zgromadziło dziś prawie 200 osób. Wśród nich znalazły się osobistości szczególne, takie jak: Tomasz Tomczykiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Adam Zdziebło – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Leszek Piechota – Senator RP, Andrzej Gościniak - Przewodniczący Sejmiku, Arkadiusz Chęciński – Członek Zarządu Województwa Śląskiego i Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowice.

Podczas powitania Prezes Parku Roman Trzaskalik podziękował wszystkim zaangażowanym w budowę obiektu. Mirosław Bobrzyński zwrócił uwagę na szczególne przeznaczenie obiektu, który zgromadzi u siebie firmy technologiczne i pozwoli, dzięki laboratoriom, prowadzić badania w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. Jego Ekscelencja Arcybiskup Wiktor Skworc poświęcił budynek.

Po zakończeniu części oficjalnej goście udali się na spacer po obiekcie,  by zobaczyć jak na żywo działają wykorzystane tam technologie. Wśród nich znalazły się pompy ciepła, które czerpią ciepło z gruntu, dostarczane przez sondy geotermalne oraz panele fotowoltaiczne, przetwarzające energię słoneczną na prąd, które znajdują się na dachu, ścianach i trackerach, a które goście mogli zobaczyć tuż przed wejściem do budynku. Ciekawym elementem budzącym wiele pytań okazały się laboratoria i komory starzeniowe, w których można zbadać jakość i wytrzymałość materiałów budowlanych w czasie. Reszta laboratoriów, które są obecnie jeszcze doposażone, posłużą do badań alternatywnych źródeł energii, a ich pomieszczenia przeznaczone zostaną także dla innowacyjnych firm, które będą mogły je wynająć. W budynku docelowo znajdą się: Laboratorium procesów w budownictwie energooszczędnym, Laboratorium właściwości cieplnych budynków,        Laboratorium inteligentnych sieci energetycznych.

Budynek został zaprojektowany tak, aby maksymalnie wykorzystać odnawialne źródła energii. Autorem projektu jest mgr inż. arch. Sławomir Kostur.

Budynek jest częścią projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum -  rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” realizowanego w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i współfinansowanego ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice