Nowości

Zapraszamy na krakowskie Digital Dragons

W imieniu Krakowskiego Parku Technologicznego zapraszamy do wzięcia udziału w Digital Dragons 2014, czyli wydarzeniu dla przedstawicieli branży cyfrowej rozrywki, organizowanym w dniach 8 i 9 maja 2014 r. w Krakowie.

Europejski Festiwal Gier, Digital Dragons  to jedna z największych konferencji branżowych w Europie Środkowo-Wschodniej, podczas której będzie można wziąć udział w merytorycznych panelach dyskusyjnych, profesjonalnych prezentacjach, a także rozmowach networkingowych. Misją inicjatywy jest szeroka promocja polskiego sektora gier, jednego z najintensywniej rozwijających się sektorów branży cyfrowej rozrywki.

Głównym celem jest stworzenie platformy współpracy dla Business to Business (B2B) oraz Business do Academia (B2A) w branży. Dzięki obecności ogromnej liczby wydawców, producentów, funduszy venture capital, a także przedstawicieli mediów, Digital Dragons jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych.

Digital Dragons jest organizowany po raz trzeci. Pierwsza edycja imprezy odbiła się w mediach szerokim echem i została uznana za najlepszą konferencję polskiej branży gier. Kolejna edycja przekształciła się w wydarzenie o szerszej skali i zyskała bardziej międzynarodowy charakter. Liczba uczestników zwiększyła się do 600 osób, wśród których pojawiło się 200 deweloperów oraz 50 prelegentów z 10 różnych krajów świata.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do przeprowadzenia akcji promującej Inkubator. Udostępnienie powierzchni wystawienniczej przez organizatora Digital Dragons to koszt 900 zł netto, obejmujący także wejściówkę typu bussines pass, gwarantującą uczestnictwo w imprezie VC speed networking sponsorowanej przez firmę Chartboost.

Zainteresowanych uczestnictwem, prosimy o kontakt z Koordynatorami Projektu Digital Dragons Panem Mariuszem Sochą mail: msocha@kpt.krakow.pl  tel. 12 640 19 51 lub Panią Anną Kampus- Sepielak mail: akrampus@kpt.krakow.pl tel. 12 640 19 55.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami http://digitaldragons.pl/.

Katowickie spotkanie z przedsiębiorcami z Malezji

W imieniu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zapraszamy na spotkanie branżowe z przedsiębiorcami z Malezji.

31 marca br. o godz.10:30 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach będzie goszczona delegacja przedsiębiorców z Malezji zainteresowanych pozyskaniem kontaktów w branży stalowej oraz samochodowej.

Wizyta w Katowicach odbywa się w ramach misji gospodarczej organizowanej z inicjatywy i na prośbę InvestPerak, Agencji Regionalnej Stanu Perak w Malezji.

Misja obejmuje Polskę i Węgry. Liderem misji jest Tan Sri Mustafa Mansur, Członek Zarządu InvestPerak oraz Członek Zarządu MATRADE, tj. Agencji ds. Promocji Handlu Malezji. 

Ambasadę Malezji w Polsce reprezentować będzie osobiście Jego Ekscelencja Dato' Jamaluddin Sabeh, Ambasador Malezji w Polsce oraz Pani Nor Aida Wasir, Komisarz ds. Handlu Malezji, MATRADE.

Firmy zainteresowane spotkaniem zapraszamy do kontaktu:

Grażyna Kowolik 

Zespół ds. Realizacji Projektów

 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

ul. Opolska 15

40-084 Katowice

tel. 32 / 781 49 82

e-mail: gkowolik@rig.katowice.pl

www.rig.katowice.pl

Podsumowanie konferencji katowickiego Parku

Dziś w Parku Euro-Centrum odbyła się konferencja pod patronatem honorowym Wiceministra Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza, w czasie której żywo dyskutowano na temat rewitalizacji. O tym, czy tereny poprzemysłowe to cenne dziedzictwo, czy niewykorzystane możliwości, w kontekście Śląska i całej Polski, dyskutowali  w jednym miejscu przedstawiciele nauki i biznesu - przede wszystkim  - praktycy doświadczeni w zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenów poprzemysłowych.

Konferencję otworzył Roman Trzaskalik, Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, który zaznaczył, iż rewitalizacja, to nie tylko działanie na zdegradowanych terenach. To także proces, który należy odnieść do nas samych, ponieważ mury zrewitalizowanych obiektów, takich jak Park,  mają służyć przede wszystkim ludziom - naukowcom i przedsiębiorcom.

W czasie konferencji Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju, Adam Zdziebło, odniósł się do rewitalizacji jako kompletu i połączenia przedsiębiorczości, wsparcia zatrudnienia i wsparcia edukacyjnego. Zaznaczył, że aby pomyślnie przejść rewitalizację, trzeba się do niej przygotować i odbyć odpowiednie szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczych.

Dr Justyna Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, specjalizująca się w planowaniu przestrzennym, podała kilka przykładów rewitalizacyjnych z regionu i ze świata, wśród nich m.in. pionierską inwestycję Parku Śląskiego, zrewitalizowanego w latach 60. ubiegłego stulecia oraz  niepowtarzalną dotąd skalę zmian, jakie dokonały się Zagłębiu Ruhry w Nadrenii-Westfalii.

Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, dr Edyta Sierka, podkreślała walory przyrodnicze rewitalizacji oraz to, że Śląsk na tle pozostałych regionów wypada bardzo korzystnie, ponieważ posiada laboratoria terenowe, które stwarzają dogodne warunki do obserwowania zjawisk przyrodniczych.

Monika Słomka, BD manager oraz Head of Advanced Manufacturing w PM Group Polska, oceniła tereny poprzemysłowe przez pryzmat atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych. Zwróciła uwagę na praktyczny aspekt rewitalizacji oraz na  właściwe dostosowanie planowanej inwestycji do przekształcanego terenu, gdzie istotną role pełni sieć połączeń komunikacyjnych i infrastruktura.

Prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń, Marek Tokarz, na przykładzie instalacji „Saturn” ukazał sposób wykorzystania wód kopalnianych na cele grzewcze.

Po wystąpieniach odbyła się żywa dyskusja, w której głos zabrał także Arkadiusz Chęciński, Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Marszałek zwrócił  uwagę na cel i funkcjonalność projektu po jego zakończeniu. Często bowiem inwestorzy, skoncentrowani na pozyskaniu znacznego dofinansowania, blokują sobie możliwości rozwoju i czerpania zysku z przekształconych terenów. Tę tezę poparła Agnieszka Cylińska, Prezes Regionalnego Funduszu Gospodarczego, zwracając uwagę, iż aby tereny poprzemysłowe mogły dobrze funkcjonować muszą znaleźć się ludzie chcący w nie inwestować i je zasiedlać. Do dyskusji włączyli się także Prezydent Miasta Mysłowice, Edward Lasok, Prezes Zarządu CPR Inwestor, Tomasz Delowski oraz Tadeusz Koperski Prezes firmy Haldex. Wspólnie stwierdzili, że nie ma w Polsce dostatecznych ram prawnych regulujących współdziałanie jednostek samorządowych przy zagospodarowaniu i wykupie terenów poprzemysłowych.

Konferencja odbywała się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum, miejscu bliskiemu rewitalizacji, w którym niegdyś mieściły się zakłady aparatury chemicznej. Zgromadziła ok. 130 osób. Poprowadził ją Grzegorz Gajda z Radia eM.

Partnerami spotkania byli: Tauron Polska Energia, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, Regionalny Fundusz Gospodarczy, Fundusz Górnośląski, Towarzystwo Finansowe Silesia, Grupa Haldex, Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A.

Patronat honorowy objął Wiceminister Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz. Patronat medialny sprawowali: Dziennik Zachodni, TVP Katowice, Nasze Miasto, Radio Katowice, Radio eM i portal Planergia.

Zapraszamy na konferencję o rewitalizacji!

24 marca 2014 r. zapraszamy na konferencję pt. „Tereny poprzemysłowe. Cenne dziedzictwo czy niewykorzystane możliwości?”, której patronuje Wiceminister Gospodarki – Tomasz Tomczykiewicz.

Druga edycja konferencji organizowana jest przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, będący przykładem rewitalizacji terenów po byłych zakładach aparatury chemicznej.

Województwo śląskie należy do tych regionów, w których zagospodarowano najwięcej zdegradowanych terenów. Tam, gdzie kiedyś były kopalnie i huty, dziś mieszczą się nowoczesne centra biznesu i usług, ośrodki kultury czy domy mieszkalne. Duża w tym zasługa śląskich firm oraz instytucji, które we współpracy z samorządami przejęły wiele terenów poprzemysłowych i po uporządkowaniu zarówno ich statusu prawnego, jak i kwestii związanych z rekultywacją, zainteresowały nimi inwestorów - głównie zagranicznych. Same samorządy – przy wsparciu środków unijnych – również szukają nowych zastosowań dla obiektów pofabrycznych. Są jednak tereny, które nadal oczekują na inwestorów. Warto się zastanowić, co możemy zrobić wspólnie, aby  rewitalizacja poprzemysłowych gruntów nabrała jeszcze większego tempa.

W czasie konferencji zostaną poruszone tematy:

 • Możliwości rozwoju stref gospodarczych i rewitalizacji terenów poprzemysłowych – które poprowadzi Tomasz Tomczykiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, prof. Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego;
 • Założenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wsparcia terenów poprzemysłowych -  wystąpi Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju;
 • Województwo śląskie w obliczu wyzwań rewitalizacyjnych – o których opowie Arkadiusz Chęciński, Członek Zarządu Województwa Śląskiego;
 • Procesy przyrodnicze - alternatywa rewitalizacji terenów poprzemysłowych? przedstawione przez dr Edytę Sierkę, Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ ds. Współpracy z Otoczeniem i Promocji;
 • Dobre praktyki w rewitalizowaniu terenów zdegradowanych? – zaprezentowane przez dr inż. arch. Justynę Gorgoń, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego dla inwestorów zagranicznych
  Monika Słomka, BD manager oraz Head of Advanced Manufacturing w PM Group Polska
 • Niewykorzystane możliwości energii geotermalnej wód kopalnianych na przykładzie rozwiązań zastosowanych w SRK S.A.
  Marek Tokarz, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Po wystąpieniach przewidziano otwartą dyskusję, do której oprócz wymienionych wyżej prelegentów, zaproszono także: dr r. pr. Justynę Kownacką oraz przedstawicieli partnerów konferencji (m.in. Tauron Polska Energia, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, Regionalny Fundusz Gospodarczy, Fundusz Górnośląski, Towarzystwo Finansowe Silesia, Grupa Haldex, Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A)

Dyskusja, w którą włączyć się może każdy zainteresowany, krążyła będzie wokół tematyki:

 • Aspekty formalne i prawne w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych;
 • Rola i zadania samorządów terytorialnych w rewitalizacji terenów poprzemysłowych;
 • Nieruchomości jako szansa rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Termin: 24 marca 2014 r. o godz. 10:00

Miejsce: Park Euro-Centrum (bud. nr 3), ul. Ligocka 103, Katowice

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY!*

*Ilość miejsc ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. Obecność należy potwierdzić do 20 marca 2014 r. pod numerem telefonu: 32 205 00 92 lub mailowo: k.witas@euro-centrum.com.pl.

Konferencja uzyskała honorowy patronat Wiceministra Gospodarki – Tomasza Tomczykiewicza, główny patronat medialny objął Dziennik Zachodni, a wśród pozostałych patronów znaleźli się także: TVP Katowice, Nasze Miasto, Radio Katowice, Radio eM i portal Planergia.

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice