Nowości

Kongres o efektywności energetycznej w Euro-Centrum

Efektywność energetyczna jako nowy obszar wyzwań stojących przed małymi i średnimi firmami w Polsce, stała się jednym z tematów obrad IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Po raz pierwszy w historii tych spotkań sesja odbyła się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum.


Sesja wyjazdowa Kongresu, poświęcona zagadnieniu energooszczędności, koncentrowała się na opisie aktualnej sytuacji naszych MSP na tle Europy, identyfikacji obszarów działania przedsiębiorstw, gdzie efektywność energetyczna może być lepsza, wskazaniu praktycznych korzyści z oszczędności energii, jakie mogą odnieść polskie firmy.Implementacja do polskiego prawa dyrektywy unijnej dotyczącej energooszczędności stawia przed krajowymi firmami konieczność przebudowania ich polityki w tym zakresie. Szczególne zmiany czekają przedsiębiorstwa sektora MSP, czyli około 1,6 mln podmiotów gospodarczych (wg raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za 2011 r.), stanowiących dominującą siłę krajowej gospodarki.

O tym m. in. mówił Roman Trzaskalik – prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, gospodarz sesji.

Energooszczędność to jest biznes, ale świadomość tego przełożenia wśród polskich przedsiębiorców jest nadal niska, w porównaniu do krajów Zachodniej Europy. Co prawda, w ciągu 10 ostatnich lat zredukowaliśmy energochłonność gospodarki o 1/3, ale i tak jesteśmy w tym ponad 2 razy gorsi od najlepszych krajów starego kontynentu. Najbardziej cywilizowane kraje zużywają o około 60 proc. energii mniej, niż Polska. Rozwój cywilizacyjny oznacza energooszczędność, a nie odwrotnie. Przełomowe technologie, które pozwalają znacząco ograniczyć energię, musimy wytwarzać sami lub we współpracy z partnerami, np. z Austrii i Niemiec. – mówił prezes Trzaskalik.

Przedsiębiorcy biorący udział w sesji mieli okazję dowiedzieć się, jakie są wymogi prawne w zakresie efektywności energetycznej i budownictwa energooszczędnego oraz poznać narzędzia wsparcia energooszczędności, jakimi są np. białe certyfikaty.

O dostępnych źródła finansowania projektów MSP zwiększających ich efektywność energetyczną mówiła także Gabriela Lenartowicz – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje, w formie dotacji, do 80 proc. wartości audytu energetycznego dla gmin, przy czym samorząd w swoich planach rozwojowych musi także uwzględnić odnawialne źródła energii. Natomiast każde działanie gminy, które będzie wspierać funkcjonujących na jej terenie przedsiębiorców, w uzyskiwaniu coraz lepszych parametrów w zakresie gospodarki emisyjnej, uzyskuje także w naszej instytucji wysoki priorytet, ze względu na spodziewany efekt ekonomiczny i ekologiczny. Obniżenie energochłonności przedsiębiorstw to rozwiązanie problemów z ochroną środowiska naturalnego w wielu miastach. Energooszczędność musi się opłacać, a jeśli tak nie jest, to naszym zadaniem jest zmienić tan stan– mówiła Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum to najlepsze na Śląsku miejsce do rozmowy o efektywności energetycznej, bowiem jest ono skoncentrowane na rozwoju technologii energooszczędnych i poszanowaniu energii w budynkach.

Znajduje się tu Laboratorium Testowania Systemów Solarnych, z którego korzystają przede wszystkim producenci kolektorów słonecznych oraz innych systemów wykorzystujących energię słońca. To jedyne w Polsce „sztuczne słońce”, czyli stacjonarny symulator promieniowania słonecznego do badania kolektorów i systemów słonecznych. „Sztuczne słońce” to od niedawna także kandydat na nowy symbol innowacyjnego Śląska w kampanii „Tworzymy Śląskie”. Internauci do końca września mogą oddawać głosy na symbol, który ich zdaniem jest najlepszym przykładem zmian technologicznych jakie zaszły w naszym regionie.

Przestrzeń Parku wypełnia również niepowtarzalny na skalę Europy Środkowo-Wschodniej budynek pasywny, zużywający minimalną ilość energii do swojego funkcjonowania. Budynek w całości zaprojektowany przez polskich architektów i w sposób maksymalny wykorzystujący energię ze źródeł odnawialnych, został uznany i uhonorowany na szczeblu europejskim nagrodą Green Building 2013, przyznawaną przez Komisję Europejską dla najbardziej ekologicznych obiektów na całym kontynencie.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, którego utworzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, opracował i wdrożył Plan Zarządzania Energią w firmie oraz podjął plany tworzenia w przyszłości inwestycji o coraz większym stopniu energetycznej sprawności.

Uczestnicy wyjazdowej sesji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wśród nich także goście z Mołdawii, Albanii, Angoli i Białorusi, mieli więc okazję nie tylko poznać praktyczne doświadczenia w zakresie energooszczędności, ale także zobaczyć urządzenia i budynki poprawiające lub korzystające z tych nowoczesnych rozwiązań.

Organizacja sesji "Efektywność Energetyczna MŚP" wiąże się z realizacją projektu "Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Europejski Kongres MŚP teraz także w Parku!

Europejski Kongres MŚP teraz także w Parku!

Już za niespełna 3 tygodnie rusza IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, największe spotkanie firm z tego sektora w Europie! Przy okazji licznych wydarzeń i rozmów poświęconych szansom i barierom stojącym przed przedsiębiorcami nie zabraknie też tematu energetyki w gospodarce. Zapraszamy na specjalną, wyjazdową sesję poświęconą efektywności energetycznej do Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum i najbardziej ekologicznego budynku w Polsce!

 

Tegoroczna  IV edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „10 lat przedsiębiorczości bez granic”. W drugim dniu 23 września (wtorek) w godz. 8:30-10:30 uczestnicy Kongresu będą mogli wziąć udział w panelu dyskusyjnym pt. „Efektywność energetyczna MŚP – cele, wyzwania, korzyści” zorganizowanym na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. Sesji towarzyszyło będzie zwiedzanie niepowtarzalnego w Polsce obiektu, który dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii zużywa 8 razy mniej energii w porównaniu ze standardowym budynkiem. W 2013 roku został za to uhonorowany przez Komisję Europejską nagrodą Green Building dla najbardziej energooszczędnych obiektów w Europie. Budynek pasywny wyposażony jest w nowoczesne technologie grzewcze i chłodzące, których energooszczędne działanie będzie można zobaczyć na żywo. Budynek przeznaczony jest dla innowacyjnych firm, które mogą korzystać z bogatego zaplecza laboratoryjnego Parku, a także jego usług doradczych, szkoleniowych i badawczych skoncentrowanych na OZE. Zapraszamy!

Temat: „Efektywność energetyczna MŚP – cele, wyzwania, korzyści”

Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Euro–Centrum Sp. z o.o., Katowice, ul. Ligocka 103, Budynek nr 8

Czas: 8.30-10.30, 23 września 2014 (wtorek)

Dojazd: samodzielny bądź organizowany o 8:10 spod Centrum Konferencyjnego na koszt organizatora po wcześniejszym zgłoszeniu chęci skorzystania z transportu na adres:ekimel@rig.katowice.pl. Powrót do Centrum na 11:15.

Rejestracja: Bezpłatna na http://rejestracja.kongresmsp.eu/system/login!

Zagadnienia:

 • Efektywność energetyczna w praktyce – Polska na tle Europy.
 • Niskoenergetyczne MŚP – obszary poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.
 • Praktyczne korzyści z wdrożenia rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej.
 • Źródła finansowania projektów MŚP zwiększających ich efektywność energetyczną.
 • Wymogi prawne w zakresie efektywności energetycznej i budownictwa energooszczędnego. Przepisy polskie i unijne.
 • Białe certyfikaty jako narzędzie wspierania efektywności energetycznej.
 • Węgiel paliwem przyszłości – efektywne wykorzystanie węgla. Korzyści ekologiczne i ekonomiczne stosowania paliw certyfikowanych.
 • WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej.
 • Zwiedzanie pasywnego budynku Parku o minimalnym zapotrzebowaniu na energię.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Anne Houtman, Główny Doradca Dyrekcji Generalnej ds. Energii,
 • Gabriela Lenartowicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 • Jerzy Piszczek, Główny Inżynier Projektu w Zespole PolSEFF,
 • Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej, Kierownik Zakładu Spalania, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł Energii,
 • Dr hab. inż. Marek Ściążko, wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • Roman Trzaskalik, Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o.,
 • Janos Vertes, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczneg

Moderator:

 • Jacek Filus, Polskie Radio Katowice

Organizatorem IV Europejskiego Kongresu MŚP jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Honorowy patronat nad Kongresem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a także Przewodniczący Komisji Europejskiej oraz Parlament Europejski. Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum jest Partnerem Merytorycznym Kongresu. Partnerem Merytorycznym sesji pt. "Efektywność Energetyczna MŚP" jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Organizacja sesji "Efektywność Energetyczna MŚP" wiąże się z realizacją projektu "Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Europejski Kongres MŚP w katowickim Parku Naukowo-Technologicznym!

Już za niespełna 3 tygodnie rusza IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, największe spotkanie firm z tego sektora w Europie! Przy okazji licznych wydarzeń i rozmów poświęconych szansom i barierom stojącym przed przedsiębiorcami nie zabraknie też tematu energetyki w gospodarce. Zapraszamy na specjalną, wyjazdową sesję poświęconą efektywności energetycznej do Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum i najbardziej ekologicznego budynku w Polsce!

 

Tegoroczna  IV edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „10 lat przedsiębiorczości bez granic”. W drugim dniu 23 września (wtorek) w godz. 8:30-10:30 uczestnicy Kongresu będą mogli wziąć udział w panelu dyskusyjnym pt. „Efektywność energetyczna MŚP – cele, wyzwania, korzyści” zorganizowanym na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. Sesji towarzyszyło będzie zwiedzanie niepowtarzalnego w Polsce obiektu, który dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii zużywa 8 razy mniej energii w porównaniu ze standardowym budynkiem. W 2013 roku został za to uhonorowany przez Komisję Europejską nagrodą Green Building dla najbardziej energooszczędnych obiektów w Europie. Budynek pasywny wyposażony jest w nowoczesne technologie grzewcze i chłodzące, których energooszczędne działanie będzie można zobaczyć na żywo. Budynek przeznaczony jest dla innowacyjnych firm, które mogą korzystać z bogatego zaplecza laboratoryjnego Parku, a także jego usług doradczych, szkoleniowych i badawczych skoncentrowanych na OZE. Zapraszamy!

 

Temat: „Efektywność energetyczna MŚP – cele, wyzwania, korzyści”

Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Euro–Centrum Sp. z o.o., Katowice, ul. Ligocka 103, Budynek nr 8

Czas: 8.30-10.30, 23 września 2014 (wtorek)

Dojazd: samodzielny bądź organizowany o 8:10 spod Centrum Konferencyjnego na koszt organizatora po wcześniejszym zgłoszeniu chęci skorzystania z transportu na adres: ekimel@rig.katowice.pl. Powrót do Centrum na 11:15.

Rejestracja: Bezpłatna na http://rejestracja.kongresmsp.eu/system/login!


 

Zagadnienia:

·         Efektywność energetyczna w praktyce – Polska na tle Europy.

·         Niskoenergetyczne MŚP – obszary poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.

·         Praktyczne korzyści z wdrożenia rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej.

·         Źródła finansowania projektów MŚP zwiększających ich efektywność energetyczną.

·         Wymogi prawne w zakresie efektywności energetycznej i budownictwa energooszczędnego. Przepisy polskie i unijne.

·         Białe certyfikaty jako narzędzie wspierania efektywności energetycznej.

·         Węgiel paliwem przyszłości – efektywne wykorzystanie węgla. Korzyści ekologiczne i ekonomiczne stosowania paliw certyfikowanych.

·         WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej.

·         Zwiedzanie pasywnego budynku Parku o minimalnym zapotrzebowaniu na energię.

 

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

·         Gabriela Lenartowicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

·         Szymon Liszka, Prezes Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii,

·         Jarosław Mróz, Prezes Zarządu VACAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku,

·         prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach,

·         Dominique Ristori, Dyrektor Generalny ds. Energii, Komisja Europejska,

·         prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej, Kierownik Zakładu Spalania, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł Energii,

·         dr hab. inż. Marek Ściążko, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

·         Roman Trzaskalik, Prezes Zarządu Parku Naukowo – Technologicznego Euro – Centrum Sp. z o.o.

 

Moderator:

Jacek Filus, Polskie Radio Katowice

 

Organizatorem IV Europejskiego Kongresu MŚP jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Honorowy patronat nad Kongresem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a także Przewodniczący Komisji Europejskiej oraz Parlament Europejski. Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum jest Partnerem Merytorycznym Kongresu. Partnerem Merytorycznym sesji pt. "Efektywność Energetyczna MŚP" jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

 

Organizacja sesji jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Technopark zaprasza na bezpłatne szkolenia dla JST!

Obserwatorium Specjalistyczne ICT działające przy Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” zaprasza na kolejne bezpłatne szkolenie skierowane do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Szkolenie pt. "Budowanie zaangażowania mieszkańców za pomocą Gamifikacji. Jak zastosować reguły gier w samorządzie." odbędzie się w dn.24.09.2014 r. (środa) od godz.8.30-15.30 w Parku Naukowo-Technologicznym "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. przy ul. Konarskiego 18c w Gliwicach.

Więcej informacji na ten temat oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie: http://obserwatoriumit.pl/szkolenia/

O udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają osoby, które zapisują się po raz pierwszy w ramach Projektu. 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego.

 

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice