Kongres o efektywności energetycznej w Euro-Centrum

Efektywność energetyczna jako nowy obszar wyzwań stojących przed małymi i średnimi firmami w Polsce, stała się jednym z tematów obrad IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Po raz pierwszy w historii tych spotkań sesja odbyła się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum.


Sesja wyjazdowa Kongresu, poświęcona zagadnieniu energooszczędności, koncentrowała się na opisie aktualnej sytuacji naszych MSP na tle Europy, identyfikacji obszarów działania przedsiębiorstw, gdzie efektywność energetyczna może być lepsza, wskazaniu praktycznych korzyści z oszczędności energii, jakie mogą odnieść polskie firmy.Implementacja do polskiego prawa dyrektywy unijnej dotyczącej energooszczędności stawia przed krajowymi firmami konieczność przebudowania ich polityki w tym zakresie. Szczególne zmiany czekają przedsiębiorstwa sektora MSP, czyli około 1,6 mln podmiotów gospodarczych (wg raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za 2011 r.), stanowiących dominującą siłę krajowej gospodarki.

O tym m. in. mówił Roman Trzaskalik – prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, gospodarz sesji.

Energooszczędność to jest biznes, ale świadomość tego przełożenia wśród polskich przedsiębiorców jest nadal niska, w porównaniu do krajów Zachodniej Europy. Co prawda, w ciągu 10 ostatnich lat zredukowaliśmy energochłonność gospodarki o 1/3, ale i tak jesteśmy w tym ponad 2 razy gorsi od najlepszych krajów starego kontynentu. Najbardziej cywilizowane kraje zużywają o około 60 proc. energii mniej, niż Polska. Rozwój cywilizacyjny oznacza energooszczędność, a nie odwrotnie. Przełomowe technologie, które pozwalają znacząco ograniczyć energię, musimy wytwarzać sami lub we współpracy z partnerami, np. z Austrii i Niemiec. – mówił prezes Trzaskalik.

Przedsiębiorcy biorący udział w sesji mieli okazję dowiedzieć się, jakie są wymogi prawne w zakresie efektywności energetycznej i budownictwa energooszczędnego oraz poznać narzędzia wsparcia energooszczędności, jakimi są np. białe certyfikaty.

O dostępnych źródła finansowania projektów MSP zwiększających ich efektywność energetyczną mówiła także Gabriela Lenartowicz – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje, w formie dotacji, do 80 proc. wartości audytu energetycznego dla gmin, przy czym samorząd w swoich planach rozwojowych musi także uwzględnić odnawialne źródła energii. Natomiast każde działanie gminy, które będzie wspierać funkcjonujących na jej terenie przedsiębiorców, w uzyskiwaniu coraz lepszych parametrów w zakresie gospodarki emisyjnej, uzyskuje także w naszej instytucji wysoki priorytet, ze względu na spodziewany efekt ekonomiczny i ekologiczny. Obniżenie energochłonności przedsiębiorstw to rozwiązanie problemów z ochroną środowiska naturalnego w wielu miastach. Energooszczędność musi się opłacać, a jeśli tak nie jest, to naszym zadaniem jest zmienić tan stan– mówiła Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum to najlepsze na Śląsku miejsce do rozmowy o efektywności energetycznej, bowiem jest ono skoncentrowane na rozwoju technologii energooszczędnych i poszanowaniu energii w budynkach.

Znajduje się tu Laboratorium Testowania Systemów Solarnych, z którego korzystają przede wszystkim producenci kolektorów słonecznych oraz innych systemów wykorzystujących energię słońca. To jedyne w Polsce „sztuczne słońce”, czyli stacjonarny symulator promieniowania słonecznego do badania kolektorów i systemów słonecznych. „Sztuczne słońce” to od niedawna także kandydat na nowy symbol innowacyjnego Śląska w kampanii „Tworzymy Śląskie”. Internauci do końca września mogą oddawać głosy na symbol, który ich zdaniem jest najlepszym przykładem zmian technologicznych jakie zaszły w naszym regionie.

Przestrzeń Parku wypełnia również niepowtarzalny na skalę Europy Środkowo-Wschodniej budynek pasywny, zużywający minimalną ilość energii do swojego funkcjonowania. Budynek w całości zaprojektowany przez polskich architektów i w sposób maksymalny wykorzystujący energię ze źródeł odnawialnych, został uznany i uhonorowany na szczeblu europejskim nagrodą Green Building 2013, przyznawaną przez Komisję Europejską dla najbardziej ekologicznych obiektów na całym kontynencie.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, którego utworzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, opracował i wdrożył Plan Zarządzania Energią w firmie oraz podjął plany tworzenia w przyszłości inwestycji o coraz większym stopniu energetycznej sprawności.

Uczestnicy wyjazdowej sesji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wśród nich także goście z Mołdawii, Albanii, Angoli i Białorusi, mieli więc okazję nie tylko poznać praktyczne doświadczenia w zakresie energooszczędności, ale także zobaczyć urządzenia i budynki poprawiające lub korzystające z tych nowoczesnych rozwiązań.

Organizacja sesji "Efektywność Energetyczna MŚP" wiąże się z realizacją projektu "Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice