Europejski Kongres MŚP teraz także w Parku!

Europejski Kongres MŚP teraz także w Parku!

Już za niespełna 3 tygodnie rusza IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, największe spotkanie firm z tego sektora w Europie! Przy okazji licznych wydarzeń i rozmów poświęconych szansom i barierom stojącym przed przedsiębiorcami nie zabraknie też tematu energetyki w gospodarce. Zapraszamy na specjalną, wyjazdową sesję poświęconą efektywności energetycznej do Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum i najbardziej ekologicznego budynku w Polsce!

 

Tegoroczna  IV edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „10 lat przedsiębiorczości bez granic”. W drugim dniu 23 września (wtorek) w godz. 8:30-10:30 uczestnicy Kongresu będą mogli wziąć udział w panelu dyskusyjnym pt. „Efektywność energetyczna MŚP – cele, wyzwania, korzyści” zorganizowanym na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. Sesji towarzyszyło będzie zwiedzanie niepowtarzalnego w Polsce obiektu, który dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii zużywa 8 razy mniej energii w porównaniu ze standardowym budynkiem. W 2013 roku został za to uhonorowany przez Komisję Europejską nagrodą Green Building dla najbardziej energooszczędnych obiektów w Europie. Budynek pasywny wyposażony jest w nowoczesne technologie grzewcze i chłodzące, których energooszczędne działanie będzie można zobaczyć na żywo. Budynek przeznaczony jest dla innowacyjnych firm, które mogą korzystać z bogatego zaplecza laboratoryjnego Parku, a także jego usług doradczych, szkoleniowych i badawczych skoncentrowanych na OZE. Zapraszamy!

Temat: „Efektywność energetyczna MŚP – cele, wyzwania, korzyści”

Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Euro–Centrum Sp. z o.o., Katowice, ul. Ligocka 103, Budynek nr 8

Czas: 8.30-10.30, 23 września 2014 (wtorek)

Dojazd: samodzielny bądź organizowany o 8:10 spod Centrum Konferencyjnego na koszt organizatora po wcześniejszym zgłoszeniu chęci skorzystania z transportu na adres:ekimel@rig.katowice.pl. Powrót do Centrum na 11:15.

Rejestracja: Bezpłatna na http://rejestracja.kongresmsp.eu/system/login!

Zagadnienia:

 • Efektywność energetyczna w praktyce – Polska na tle Europy.
 • Niskoenergetyczne MŚP – obszary poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.
 • Praktyczne korzyści z wdrożenia rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej.
 • Źródła finansowania projektów MŚP zwiększających ich efektywność energetyczną.
 • Wymogi prawne w zakresie efektywności energetycznej i budownictwa energooszczędnego. Przepisy polskie i unijne.
 • Białe certyfikaty jako narzędzie wspierania efektywności energetycznej.
 • Węgiel paliwem przyszłości – efektywne wykorzystanie węgla. Korzyści ekologiczne i ekonomiczne stosowania paliw certyfikowanych.
 • WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej.
 • Zwiedzanie pasywnego budynku Parku o minimalnym zapotrzebowaniu na energię.

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

 • Anne Houtman, Główny Doradca Dyrekcji Generalnej ds. Energii,
 • Gabriela Lenartowicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 • Jerzy Piszczek, Główny Inżynier Projektu w Zespole PolSEFF,
 • Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej, Kierownik Zakładu Spalania, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł Energii,
 • Dr hab. inż. Marek Ściążko, wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • Roman Trzaskalik, Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o.,
 • Janos Vertes, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczneg

Moderator:

 • Jacek Filus, Polskie Radio Katowice

Organizatorem IV Europejskiego Kongresu MŚP jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Honorowy patronat nad Kongresem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a także Przewodniczący Komisji Europejskiej oraz Parlament Europejski. Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum jest Partnerem Merytorycznym Kongresu. Partnerem Merytorycznym sesji pt. "Efektywność Energetyczna MŚP" jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Organizacja sesji "Efektywność Energetyczna MŚP" wiąże się z realizacją projektu "Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice