Nowy noworudzki technoinkubator

Nowy noworudzki technoinkubator!

Już niebawem 17 października nastąpi otwarcie TECHNOINKUBATORA  w Nowej Rudzie. W czasie uroczystego otwarcia będą miały miejsce rozmowy na temat technoinkubatora, jego miejsc i znaczenia w strefie Przemysłowej Słupiec. Nastąpi też podpisanie porozumienia o współpracy ARR „ AGROREG” S.A. i Wrocławskiego Centrum Badań EIT +. Będzie też wiele na temat innowacji i klastrów w parkach przemysłowo-technologicznych. Swoją działalność zaprezentuje Klaster Wałbrzyskich Surowców, będąc przykładem budowania inteligentnej specjalizacji.

Nowa Ruda po likwidacji górnictwa i zakładów przemysłu jedwabniczego przechodzi pozytywną metamorfozę. Strefa Przemysłowa „Słupiec” to miejsce działalności instytucji i firm sprzyjających rozwojowi gospodarczemu. To tam zlokalizowana jest Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK.  Otwarcie INKUBATORA to element współpracy pomiędzy tymi podmiotami, a także szansa na rozwój projektów innowacyjnych i transfer nowych technologii, zwłaszcza wśród przedsiębiorców. 

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice