Nowości

Nowe Centrum Transferu Technologii w Bielsku-Białej

11 września był wielkim dniem dla Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji. Właśnie wtedy odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Transferu Technologii mieszczącego się na terenie Parku.  

 

W czasie uroczystego otwarcia nowego obiektu w Kaniowie, będącego najnowszą inwestycją Bielskiego Parku,  uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Pan Roman Trzaskalik. Projekt w ramach, którego powstało Centrum Transferu Technologii wychodzi naprzeciw jednemu z celów szczegółowych RPO WSL 2007-2013, określającego Priorytet I: Badania i Rozwój Technologiczny (B+R), Innowacje i Przedsiębiorczość, jakim jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Służyć temu będzie nowo wybudowany budynek o powierzchni 2 775, 82 m2, przeznaczony głownie dla małych i średnich przedsiębiorstw. To w nim realizowany będzie program wsparcia dla obszaru wykorzystania kompozytów w połączeniu z metalem.  Projekt w sposób systemowy umożliwi łączenie ze sobą sfer projektowania, zarządzania, wzornictwa i technologii, ukierunkowanych na komercyjne przedsięwzięcia.  

 

O współpracy regionalnej w Otwocku

O współpracy regionalnej w sektorze gospodarki debatowano tym razem nie na Śląsku, ale w Otwocku pod Warszawą. To tam 7 września odbyło się pierwsze Forum Gospodarcze, w którym udział wziął Roman Trzaskalik, Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych.

Forum skupiło w jednym miejscu przedstawicieli biznesu, nauki i administracji, którzy zastanawiali się jak poprawić współprace pomiędzy tymi trzema sektorami w regionie. W czasie panelu Rozwój innowacyjności lokalnej, którego moderatorem był Roman Trzaskalik, uczestnicy dyskutowali na temat tego jak przedłożyć innowacje w obszar zdrowia, m.in. przez zakup specjalistycznego sprzętu do szpitali. Zwrócono także uwagę na znaczenie słowa „innowacyjność”. Jest to coś nowego i wartościowego, podczas gdy w wielu przypadkach do rangi innowacji wynosi się przestarzałe rozwiązania, bądź nowoczesne produkty, które nie generują popytu i nie tworzą w ten sposób wartości rynkowej.


Swój wkład w spotkaniu miał także Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, który pomimo, iż nie może gościć na wszystkich wydarzeniach, to stara się wspierać właśnie te, które zaczynając od współpracy gospodarczej na szczeblu lokalnym, pomału generują poprawę gospodarki całego kraju.

Forum pokazało także swoje oblicze międzynarodowe. Podczas spotkania goszczono przedstawicieli z Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równem na Ukrainie oraz profesora z Uniwersytetu  Hacettepe Ankara w Turcji. Dzień wcześniej miała miejsce także Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat współczesnych problemów w administracji, zatytułowana „Dilemmas of contemporary public administration”.

Po zakończeniu obrad uczestnicy zostali zaproszeni na część wystawowo-artystyczną i plenerowy koncert, gdzie gwiazdą wieczoru był zespół Wilki.

Organizatorami pierwszego Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego byli: Starostwo Powiatowe w Otwocku, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie i Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku.

Wrześniowy kalendarz warsztatów

Zaproszenie na "Dni technologii przyszłości 2013"

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice