Liczy się pomysł i… informacja

Umiejętność zaprezentowania swojego pomysłu na biznes, zabezpieczenie go poprzez stosowne środki prawne, np. patenty oraz pozyskanie kapitałowego wsparcia na początku działalności na rynku – to trzy milowe kamienie, które określają prawdopodobieństwo sukcesu. Albo spektakularnej porażki. Chcąc wygrać – trzeba się dużo uczyć.
W coraz popularniejszych parkach naukowo-technologicznych, powstających w Polsce, licznie lokują się firmy młode, których właściciele – pewni wyjątkowości swego pomysłu na biznes – pragną rozwijać skrzydła. Bywa jednak wcale nie tak rzadko, że za chęciami nie idą umiejętności. A to dobrze nie rokuje.
Projekt pod nazwą „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji”, realizowany w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w konsorcjum z udziałem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych oraz Gminy Miejskiej Nowa Ruda, ma za zadanie podnieść wiedzę początkujących przedsiębiorców w zakresie ich kompetencji i umiejętności współpracy.
Jednym z zadań w projekcie były warsztaty dla przedsiębiorców, którzy w ten sposób mogli lepiej poznać możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój własnych firm. Ten bowiem aspekt – brak pieniędzy, po wyczerpaniu się środków własnych - jest częstą przyczyną upadku innowacyjnych inicjatyw, które nie mogą wyjść poza startową fazę biznesu.
Warsztaty zorganizowane w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice”, Grudziądzkim Parku Przemysłowym i Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym służyć miały prezentacji możliwości pozyskania wsparcia z funduszy seed, venture capital i aniołów biznesu.
W gronie doradców prowadzących wykłady i panele dyskusyjne znaleźli się m.in. przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Politechniki Śląskiej, funduszu MCI.BioVentures, Satus Venture Sp. z o.o., i sieci aniołów biznesu tego funduszu, Akceleratora Innowacji NOT.
Każdy z nich prezentował możliwości, ale także warunki, które musi spełnić początkujący przedsiębiorca, chcący skorzystać z finansowego wsparcia funduszy seed, venture capital i aniołów biznesu.
Łącznie w trzech warsztatach wzięło udział 54 osoby, przy znaczącej przewadze mężczyzn.
Uczestnicy, odpowiadając na pytanie o stopień podniesienia ich wiedzy na temat wymaganych dokumentów i możliwości aplikowania o wsparcie, w skali od 1 – „bardzo nisko” do 6 – „bardzo wysoko”, wskazywali przede wszystkim „wysoko” i „bardzo wysoko” (34 wskazania), następnie „średnio” (9 wskazań) i „nisko” (4 wskazania).
Odpowiadając na pytanie o przydatność przekazywanej wiedzy, uczestnicy warsztatów oceniali również w większości „wysoko” i „bardzo wysoko” (33 wskazania), następnie „średnio” (11 wskazań) oraz „nisko” (4 wskazania).
Za najciekawsze i najbardziej użyteczne dla uczestników warsztatów uznane zostały następujące części spotkań, w kolejności od najatrakcyjniejszej do najmniej atrakcyjnej:
•    Możliwości pozyskania wsparcia z funduszy seed i venture capital (34 wskazania)
•    Możliwości pozyskania wsparcia od aniołów biznesu (16 wskazań)
•    Wizja rozwoju regionu przez inteligentne specjalizacje (12 wskazań)
•    Rola funduszy seed i venture capital we wspieraniu przez PARP (11 wskazań)
•    Możliwości pozyskania wsparcia z funduszu AI NOT (3 wskazania)
•    Panel dyskusyjny (2 wskazania)
Przebieg warsztatów i ocena prezentowanych podczas nich wykładów jednoznacznie wskazują na duże zainteresowanie przedsiębiorców konkretnymi informacjami na temat możliwości pozyskania wsparcia finansowego, a więc gdzie go szukać, jak zacząć, jakie spełnić warunki, z czego zrezygnować, czego się wystrzegać.
Przedsiębiorcy działający w obszarze innowacji zainteresowani są także strategiami wojewódzkimi w zakresie tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli obszarów nauki, gospodarki i usług, które będą rozwijane w poszczególnych regionach Polski i staną się w nich wiodące w najbliższych latach.

Ewa Grochowska
 

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice