Wrześniowe warsztaty już za nami

O promocji wewnętrznej w parkach przemysłowych i  technologicznych rozmawiano we Wrocławskim, Legnickim i Kieleckim Parku Technologicznym oraz Regionalnym Parku Przemysłowym w Świdniku. Z kolei  w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym prowadzone były warsztaty  nt. możliwości pozyskania wsparcia z funduszy seed i venture capital oraz od aniołów biznesu. Galeria ze spotkań dostępna poniżej.

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice