Zapraszamy na międzynarodowe studia podyplomowe!

Zapraszamy na międzynarodowe studia podyplomowe "Zarządzanie Projektami" realizowane przez współpracujący na wielu polach z Parkiem Naukowo-Technologicznym  -  Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Studia są realizowane wspólnie z siecią państwowych uniwersytetów prowincji Quebec w Kanadzie. Sieć ta od wielu lat prowadzi specjalistyczne studia z zakresu Zarządzania Projektami.

Oferta skierowana jest do kadry zarządzającej, zarówno organizacjami gospodarczymi, jak i jednostkami administracji państwowej i samorządowej. W szczególności studia są przeznaczone dla obecnych i przyszłych menedżerów wszystkich szczebli, osób kierujących projektami i członków zespołów projektowych oraz kierownictwa tworzącego i monitorującego system realizacji projektów w różnego typu organizacjach.

Studia prowadzone są w języku angielskim i polskim, a ich program obejmuje 300 godzin lekcyjnych zajęć, realizowanych w trakcie roku kalendarzowego.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Śląskiego.

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice