Otwarcie nowego Centrum Usług Korporacyjnych w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym!

Otwarcie nowego Centrum Usług Korporacyjnych w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym!

13 października w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku biurowego – Centrum Usług Korporacyjnych.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) jest obszarem inwestycyjnym zarządzanym przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółkę Akcyjną. Obejmuje powierzchnię ponad 200 hektarów z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na której współistnieją trzy powiązane ze sobą komponenty: park przemysłowy, park technologiczny i park naukowo-badawczy.

PPPT jest wspólnym przedsięwzięciem władz samorządowych Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A., powołanym do tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw.

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice