Nowości

Zapraszamy na międzynarodowe studia podyplomowe!

Zapraszamy na międzynarodowe studia podyplomowe "Zarządzanie Projektami" realizowane przez współpracujący na wielu polach z Parkiem Naukowo-Technologicznym  -  Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Studia są realizowane wspólnie z siecią państwowych uniwersytetów prowincji Quebec w Kanadzie. Sieć ta od wielu lat prowadzi specjalistyczne studia z zakresu Zarządzania Projektami.

Oferta skierowana jest do kadry zarządzającej, zarówno organizacjami gospodarczymi, jak i jednostkami administracji państwowej i samorządowej. W szczególności studia są przeznaczone dla obecnych i przyszłych menedżerów wszystkich szczebli, osób kierujących projektami i członków zespołów projektowych oraz kierownictwa tworzącego i monitorującego system realizacji projektów w różnego typu organizacjach.

Studia prowadzone są w języku angielskim i polskim, a ich program obejmuje 300 godzin lekcyjnych zajęć, realizowanych w trakcie roku kalendarzowego.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Śląskiego.

Innowacyjne Targi-innowacyjne parki!

Międzynarodowe Targi INNO-TECH EXPO w Kielcach to największe wydarzenie w Polsce, które łączy świat biznesu z osiągnięciami nauki. Tu spotykają się przedstawiciele parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, firm i instytucji naukowych. Mamy za sobą drugą edycję tego spotkania, na której pojawiły się parki zrzeszone w Stowarzyszeniu Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych.

 

Kieleckie targi, które miały miejsce 16 i 17 października 2014  to najlepsze miejsce by zaprezentować innowacyjną stronę działalności. To także nieoceniona okazja, by porozmawiać z ekspertami, przetestować nowe produkty i wypromować ciekawe projekty.Polski rynek IT na tle innych państw rozwija się bardzo dynamicznie. Tworzą go zarówno małe i średnie firmy działające we wszystkich gałęziach branży, jak również duże korporacje mogące pochwalić się bogatym doświadczeniem. Polscy przedsiębiorcy z powodzeniem odnajdują się między innymi na rynkach nowoczesnych urządzeń multimedialnych, gier komputerowych czy procesorów przemysłowych.

Tegoroczna edycja targów obejmowała m. in. następujące obszary badań i rozwoju:

- Grafen
- Sztuczna inteligencja
- Innowacyjne technologie wojskowe
- Meta materiały
- Efektywne wykorzystanie energii
- E-learning
- Rozpoznawanie i syntezatory mowy
- Holografia
- Smart cities
- Inteligentna odzież
- Bioinżynieria
- Robotyka
- Inteligentny dom
- Elektronika

W targach wziął w tym roku udział katowicki Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, który zaprezentował na nich możliwości, jakie stworzył dla biznesu i nauki budynek pasywny istniejący na terenie EC, z jego laboratoriami, najnowocześniejszym w Polsce data center, rozmaitymi szkoleniami, zwłaszcza dla  instalatorów instalacji odnawialnych źródeł energii i innymi usługami Parku, skierowanymi dla branży firm innowacyjnych. Na stoisku Stowarzyszenia gościł też Mielecki Park Przemysłowy oraz Płocki Park Przemysłowo Technologiczny. Wśród innych wystawców parkowych znaleźli się też park z Kielc oraz z Puław.

 

Otwarcie nowego Centrum Usług Korporacyjnych w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym!

Otwarcie nowego Centrum Usług Korporacyjnych w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym!

13 października w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku biurowego – Centrum Usług Korporacyjnych.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) jest obszarem inwestycyjnym zarządzanym przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółkę Akcyjną. Obejmuje powierzchnię ponad 200 hektarów z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na której współistnieją trzy powiązane ze sobą komponenty: park przemysłowy, park technologiczny i park naukowo-badawczy.

PPPT jest wspólnym przedsięwzięciem władz samorządowych Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A., powołanym do tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw.

Nowy noworudzki technoinkubator

Nowy noworudzki technoinkubator!

Już niebawem 17 października nastąpi otwarcie TECHNOINKUBATORA  w Nowej Rudzie. W czasie uroczystego otwarcia będą miały miejsce rozmowy na temat technoinkubatora, jego miejsc i znaczenia w strefie Przemysłowej Słupiec. Nastąpi też podpisanie porozumienia o współpracy ARR „ AGROREG” S.A. i Wrocławskiego Centrum Badań EIT +. Będzie też wiele na temat innowacji i klastrów w parkach przemysłowo-technologicznych. Swoją działalność zaprezentuje Klaster Wałbrzyskich Surowców, będąc przykładem budowania inteligentnej specjalizacji.

Nowa Ruda po likwidacji górnictwa i zakładów przemysłu jedwabniczego przechodzi pozytywną metamorfozę. Strefa Przemysłowa „Słupiec” to miejsce działalności instytucji i firm sprzyjających rozwojowi gospodarczemu. To tam zlokalizowana jest Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK.  Otwarcie INKUBATORA to element współpracy pomiędzy tymi podmiotami, a także szansa na rozwój projektów innowacyjnych i transfer nowych technologii, zwłaszcza wśród przedsiębiorców. 

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice