W Krakowie dyskutowali o miastach przyszłości!

Zakończyła się VII edycja obrad Forum Nowej Gospodarki. Jej uczestnicy, przedstawiciele nauki, samorządu i biznesu debatowali nad kierunkami rozwoju polskich miast oraz zmianami jakie wciąż trzeba podjąć, by były one bardziej innowacyjne i przyjazne mieszkańcom. "Kierunek-miasto przyszłości" stało myślą przewodnią dyskusji, która 15 grudnia miała miejsce w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny był jednym z organizatorów wydarzenia.

Rozmowy Forum o przyszłości miast zostały otwarte w czasie nieprzypadkowym i szczególnym - na chwilę po wyborach samorządowych i u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. To najlepszy moment na budowę programów rozwoju i planów działania na przyszłość. Obecni na sesjach przedstawiciele władz samorządowych, zainteresowani wdrażaniem i rozwijaniem inteligentnych rozwiązań miejskich, mogli zapoznać się z rekomendacjami działań do pełnego wykorzystania otwierających się perspektyw w zakresie technologii podnoszących jakość życia mieszkańców, wspierania rozwoju gospodarczego czy budowy miasta inteligentnego.  

Zrównoważony rozwój miasta oznacza umiejętność sprostania gospodarczym, ekologicznym i społecznym wyzwaniom. Te aspekty wspólnie wpływają na kształt przestrzeni i komfort życia mieszkańców. Według zgromadzonych na Forum ekspertów, miasta mają przekształcać się w inteligentne środowiska życia, mogą jednocześnie tworzyć "żywe laboratoria"  dla testowania, wdrażania i sprzedaży nowatorskich rozwiązań opartych na integracji usług i infrastruktury z obszarów energii, transportu i ICT. Niezbędna przy tym będzie jednak bliska współpraca i skorzystanie z potencjału światów nauki oraz biznesu.

Krakowskie Forum było też okazją do pokazania dobrych praktyk z zakresu inteligentnej energetyki, zarządzania oświetleniem miejskim, planowania urbanistycznego, wykorzystania technologii czy zarządzania projektami budowlanymi. W tej części, głos zabrał m.in. pan Mirosław Bobrzyński, prezes Euro-Centrum S.A. oraz wiceprezes Parku Naukowo-Technologicznego. W swoim wystąpieniu podzielił się doświadczeniem podległych mu parków z budowy ekologicznych biurowców, wdrażania w nich nowoczesnych systemów pozyskiwania i zarządzania energią oraz efektywnego jej wykorzystania. Kilkuhektarowy teren Euro-Centrum z kilkunastoma budynkami to w pewnym sensie odzwierciedlenie małego miasta z podobnymi wyzwaniami w obszarze organizacji i zarządzania, podkreśliła pani Elżbieta Koterba wiceprezydent Krakowa po wystąpieniu p. Bobrzyńskiego. Z kolei moderator sesji prof. Zieliński zaznaczył: "...inteligentne miasto to nie tylko projekt przyszłości, ale to także już pewne rezultaty wcześniej podejmowanych projektów przez naszych kolegów z Katowic".

Forum Nowej Gospodarki to wydarzenie cykliczne, które od 2011 roku tworzy ponadregionalną platformę współpracy w trójkącie biznes - nauka – administracja wspierając najbardziej obiecujące kierunki technologicznego, a przez to gospodarczego rozwoju kraju w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci. Organizatorami VII edycji Forum byli: Województwo Małopolskie, Urząd Miasta Krakowa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum oraz Euro InnoPark.  
 
Kolejna edycja Forum odbędzie się już w czerwcu w Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznym. Zapraszamy już dziś.

 

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice