Nowości

Zapraszamy do katowickiego Parku na Forum Nowej Gospodarki!

Już po raz piąty na Śląsku, a dziesiąty w ogóle, liderzy gospodarki, nauki i administracji  spotkają się w katowickim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum, by wspólnie zastanowić się nad konsekwencjami odchodzenia od węgla i transformacji energetycznej Polski Południowej. Przy jubileuszowej edycji Forum 10 czerwca 2016 odbędą się także polsko-niemieckie spotkania przedsiębiorców oraz rodzinny piknik z pokazami naukowymi i występami regionalnych artystów.

Forum Nowej Gospodarki to ponadregionalna inicjatywa skupiająca się na rozwoju innowacyjnych technologii w Polsce Południowej, organizowana naprzemiennie w Katowicach i Krakowie, we współpracy marszałków województw śląskiego i małopolskiego.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji będzie transformacja energetyki w Polsce Południowej i budowanie miast przyszłości opartych na gospodarce niskoemisyjnej. Forum będzie istotnym elementem budowania społecznego konsensusu oraz debaty poświęconej energetyce prosumenckiej, ograniczaniu zjawiska ubóstwa energetycznego, niskiej emisji i rewitalizacji energetycznej budynków.

W trakcie sesji plenarnej: „Miks energetyczny Polski Południowej – strategie i inicjatywy” uczestnicy Forum zastanowią się nad konsekwencjami stopniowego odchodzenia od węgla kamiennego w regionie śląskim i inwestowania w odnawialne źródła energii. Swój udział w obradach zapowiedzieli już m.in. Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii,  Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego, a także wielu przedstawicieli uczelni wyższych, władze pobliskich miast, przedsiębiorcy i członkowie stowarzyszeń zajmujących się tematyką energii i gospodarki.

Stałym punktem w programie Forum będzie Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna organizowana w formie dwustronnych spotkań przedstawicieli firm w formule B2B, w trakcie których odbywają się konsultacje eksperckie z zakresu regulacji prawnych i podatkowych dla biznesu w Polsce i w Niemczech.

Obradom towarzyszył będzie popołudniowy, plenerowy Piknik Nauki i Kultury, którego celem jest budowanie wiedzy i świadomości mieszkańców na temat innowacyjności i energooszczędności w makroregionie. Wszystkie atrakcje, a w tym pokazy naukowe, wystawy technologiczne, symulatory jazdy oraz koncerty są bezpłatne dla zwiedzających. Piknik to także okazja do obejrzenia krótkiego filmu 3D o budownictwie energooszczędnym, a także zwiedzenia ekologicznych obiektów Parku, w tym budynku pasywnego i nowoczesnych laboratoriów do badań nad energooszczędnością.

Wstęp oraz udział w konferencjach podczas X Forum Nowej Gospodarki są bezpłatne. Rejestracja uczestników odbywa się na stronie www.forumng.pl.

Zapraszamy na konferencję w kwietniu: „Encyklika Laudato Si’ inspiracją dla działań na rzecz ochrony środowiska i nowej energetyki”

26 kwietnia 2016 roku w siedzibie  Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbędzie się konferencja pt.  „Nowoczesna energetyka i ekologia a nauczanie Papieża Franciszka – encyklika Laudato Si’”, organizowana przez Konferencję Episkopatu Polski i Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „Nostra Res”.

W czerwcu 2015 roku została opublikowana druga encyklika Ojca Świętego Franciszka Laudato Si’, w której Ojciec Święty poruszył takie zagadnienia jak: konieczność ochrony klimatu, możliwość utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie wód i powietrza, odpowiedzialność za Nasz wspólny dom Ziemię.

W dokumencie tym Papież Franciszek nie tylko dokonuje dogłębnej analizy obecnego kryzysu ekologicznego, ale także podaje jego przyczyny oraz wskazuje propozycje skutecznego rozwiązania tych problemów.

Podczas konferencji zastanowimy się nad propozycjami działań w zakresie ochrony środowiska i nowej energetyki przy uwzględnieniu takich wartości jak: większa solidarność, zwłaszcza wobec mieszkańców regionów biednych i najbardziej narażonych na negatywne skutki degradacji środowiska i ubóstwa energetycznego, a także zagrożenia przyszłych pokoleń, konieczność zmiany nawyków poprzez np.: oszczędne gospodarowanie zasobami.

W Polsce treść encykliki wzbudziła duże emocje, padały nawet zarzuty o jej domniemanej antypolskości ze względu na zawarty w niej postulat zwiększenia wysiłków na rzecz powstrzymania zmian klimatu. W trakcie konferencji podejmiemy temat tego, na ile treść encykliki jest i może stać się inspiracją dla praktycznych działań społeczno-ekonomicznych w szeroko pojętej ochronie środowiska. Postaramy się  także odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób szerzej propagować idee zawarte w Laudato Si’.

Więcej informacji na stronie: www.nostrares.pl

Zapraszamy serdecznie!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację udziału w konferencji. Rejestracja tutaj!

Zapraszamy na Dzień Informacyjny Sektora Kosmicznego!

W imieniu Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, Pana Prof. Marka Banaszkiewicza oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej, Pana Prof. Marka Orkisza, zapraszamy do udziału w konferencji:

DZIEŃ INFORMACYJNY SEKTORA KOSMICZNEGO,

w ramach Centrum Kompetencji Politechniki Rzeszowskiej „Droga w przestrzeń”,

która odbędzie się w dniu 4 marca 2016 r. /piątek/, godz. 10.00, w Sali V-2 Regionalnego Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego Politechniki Rzeszowskiej (Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 12).

Celem konferencji jest zaprezentowanie możliwości współpracy Polskiej Agencji Kosmicznej i jej rzeszowskiego oddziału z przedsiębiorcami i placówkami naukowo-badawczymi z Rzeszowa i regionu Polski Południowo-Wschodniej. Przedstawione zostaną również pola aktywności naukowej Politechniki Rzeszowskiej dedykowane przestrzeni kosmicznej i plany rozwoju potencjału dydaktycznego. W czasie konferencji będzie miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Agencją Kosmiczną a Politechniką Rzeszowską.

Potwierdzenie planowanego udziału w wydarzeniu należy zgłaszać poprzez wypełnienie  formularza i przesłanie na adres e-mail: justyna.sokolowska@polsa.gov.pl.

Szczegółowe informacje i program dostępne tutaj.

Zapraszamy!

 

 

Alfa.ac program dla innowatorów! Weź udział! 13.11.2015

Już w połowie listopada br. w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie rusza unikatowy program - alfa.ac - którego celem jest wsparcie ambitnych naukowców i innowatorów z całego kraju, myślących o komercjalizacji swoich prac naukowych. By ich w tym wesprzeć - także po raz pierwszy w Polsce - siły połączą fundusze inwestycyjne, startupy i korporacje. Cel jest prosty, podzielenie się praktycznym doświadczeniem, rozwój projektów oraz przekonanie do siebie inwestorów skupionych wokół programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, BRIdge Alfa, dzięki któremu 9 funduszy w kraju może zainwestować nawet 1 milion złotych w pojedynczy projekt. Co więcej, ok. 20% z kwoty inwestycji, zostanie przeznaczone na dalsze prace badawczo-rozwojowe.

Przez niemal 20 spotkań (10 zjazdów, zawsze w piątki i soboty), naukowcy będą pracować nad rozwojem swoich projektów naukowych m.in. pod okiem najlepszych ekspertów związanych z tak znanymi markami jak IBM, Microsoft, Neuca, Orange, Dentons Poland Startup Program czy D-Raft. Dodatkowo, swoją wiedzą z uczestnikami podzielą się przedstawiciele środowiska startupowego. Razem, przy wsparciu inwestorów, pomogą naukowcom zdobyć niezbędne kompetencje m.in. w zakresie wyboru modelu biznesowego, budowania i rozwoju produktu, zarządzania, monetyzacji czy marketingu.

Finałem programu (marzec 2015) będzie DemoDay, podczas którego uczestnicy zaprezentują efekty swoich prac przed inwestorami skupionymi wokół programu NCBR, BRIdge Alfa.

alfa.ac nie ma żadnych ograniczeń branżowych. Do pracy w pre-akceleratorze zostanie zaproszonych maksymalnie 20 zespołów z całej Polski. Udział w programie jest bezpłatny, a organizatorzy programu nie wymagają od uczestników formalnego zatrudnienia na uczelni czy w jakiejkolwiek jednostce naukowej. Najważniejsza jest technologia i zaangażowanie zespołu.

Wszystkie spotkania w ramach alfa.ac będą odbywać się w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. Rekrutacja trwa tylko do 13-go listopada br. Szczegóły: http://alfa.ac

***

Program współtworzony jest przez fundusze działające w ramach programu BRIdge Alfa, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem programu jest wspieranie komercjalizacji wyników badań lub prac rozwojowych oraz zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w działalność badawczo-rozwojową. Więcej: http://bridge.gov.pl

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice