Nowości

Zapraszamy na konferencję dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu pt. Finansujemy mikro!

Szanowni Państwo,
 
w imieniu Organizatorów- Ministra Rozwoju i Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w konferencji pn. „Finansujemy Mikro! Unijne instrumenty finansowe dla mikroprzedsiębiorców w Polsce”, która odbędzie się 21 grudnia br. w godzinach 11.00-16.30, w Sali Kinowej Ministerstwa Rozwoju, przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.
 
W programie m.in.:
- najnowsze inicjatywy i programy publiczne dla mikroprzedsiębiorców
- mapa instrumentów finansowych UE dla mikro, w tym najnowsza oferta w Polsce
- prezentacja wyników badania o rynku mikro
- Plan inwestycyjny dla Europy- dla biznesu w Polsce
- wsparcie pozafinansowe dla mikroprzedsiębiorców
- debata „W poszukiwaniu optymalnego systemu wsparcia dla mikrobiznesu”
- do dyspozycji przedsiębiorców i organizacji otoczenia biznesu będą także sesje match makingowe, stanowiska eksperckie, instytucje i materiały.
 
Konferencja jest nieodpłatna, liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są wg kolejności wpływu do wyczerpania miejsc w terminie do 15 grudnia 2016r. , poprzez formularz rejestracyjny on-line: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/1105-2/?utm_source=21-12-16-finansujemy-mikro&utm_medium=maling . Prosimy oczekiwać na potwierdzenie rejestracji Państwa udziału.
 
Więcej informacji na stronie: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Trwa konkurs w ramach poddziałania 2.3.4 PO IR „Ochrona własności przemysłowej”

Informujemy, że do 20 stycznia 2017 roku w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) „Ochrona własności przemysłowej”.

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące:

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

albo

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego".

Kwota dofinansowania:

- minimalna wartość projektu - 10 000 zł,

- maksymalna wartość projektu - 1 000 000 zł.

Poziom dofinansowania: do 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu). Z dofinansowania mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.

Ze szczegółami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-4-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-2016-r

Pod wskazanym adresem znajdą Państwo również opracowanie nt. najczęściej popełnianych błędów w związku z wypełnianiem wniosku o dofinansowanie, które wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowi kompendium wiedzy na temat prawidłowego wypełniania wniosku. http://poir.parp.gov.pl/; http://poir.parp.gov.pl/attachments/article/37230/Najczęściej%20popełniane%20błędy%202.3.4%20POIR.pdf

PARP zaprasza również do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych poświęconych możliwościom dofinansowania w ramach konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje o zakresie wsparcia w ramach trzech działań: Proinnowacyjne usługi instytucji otoczenia biznesu dla MŚP (2.3.1 POIR), Bony na innowacje dla MŚP (2.3.2 POIR) oraz Ochrona własności przemysłowej (2.3.4 POIR). Więcej informacji na stronie http://poir.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach/mozliwosci-dofinansowania-w-ramach-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-cykl-spotkan-informacyjnych

#AirAid wystartowało

21 października br. Katowicki Alarm Smogowy wraz z Fundacją Napraw Sobie Miasto i Stowarzyszeniem Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Technologicznych zorganizowali 10 minikoncertów dla czystego powietrza. W 10 miejscach, 10 artystów przez 10 minut zagrało dla czystego powietrza.

 

Na placach, ulicach i przystanku centrum Katowic wystąpiło 10 lokalnych artystów, a w międzyczasie grupa wolontariuszy informowała przechodniów o potrzebie dbania o jakość powietrza.

Idea nawiązuje do zorganizowanego ponad 30 lat temu najsłynniejszego koncertu charytatywnego Live Aid.

W tekstach piosenek rockowych muzyków często przewijają się ważne społecznie tematy. Dlatego to najczęściej oni biorą udział w projektach mających wspierać rozwiązywanie i nagłaśnianie pewnych problemów. W 1985 roku odbył się koncert Live Aid, podczas którego zbierano fundusze na dalszą pomoc dla głodujących w Etiopii. W 2007 równolegle na całym świecie odbyły się koncerty mające na celu nagłośnienie problemu ocieplenia klimatu. Dlatego dla nagłośnienie problemu jakości powietrza w Katowicach, wybraliśmy tą samą metodę działania. Koncerty, które organizujemy mają na celu popularyzację wiedzy o problemach niskiej emisji oraz o tym czym oddychamy. Liczymy, że dzięki organizacji koncertu trafimy do młodych ludzi, którzy w przeciągu kolejnych lat sami będą zakładać rodziny oraz budować własne domy. Dlatego ważnym jest by byli świadomi tego jak ich decyzje dotyczące chociażby pieców grzewczych wpływają na ich najbliższe otoczenie.

Wielkie podziękowania za tę akcję kierujemy do: Rób Upcykling BitKalina JaglarzOskar TomalaVelveteveAnimatorsDon't You BearMAGO etno warsztaty / eventy / koncertyIzabela TkoczFreeTripAndrzej Teofil oraz wszystkich wolontariuszy.

10 minikoncertów - #AirAid - artyści dla #czystepowietrze w Katowicach

21 października br. odbędzie się 10 minikoncertów, podczas których w 10 punktach miasta, 10 artystów przez 10 minut zagra na rzecz czystego powietrza w Katowicach. Idea nawiązuje do zorganizowanego ponad 30 lat temu najsłynniejszego koncertu charytatywnego Live Aid.

 

W tekstach piosenek rockowych muzyków często przewijają się ważne społecznie tematy. Dlatego to najczęściej oni biorą udział w projektach mających wspierać rozwiązywanie i nagłaśnianie pewnych problemów. W 1985 roku odbył się koncert Live Aid, podczas którego zbierano fundusze na dalszą pomoc dla głodujących w Etiopii. W 2007 równolegle na całym świecie odbyły się koncerty mające na celu nagłośnienie problemu ocieplenia klimatu. Dlatego dla nagłośnienie problemu jakości powietrza w Katowicach, wybraliśmy tą samą metodę działania. Koncerty, które organizujemy mają na celu popularyzację wiedzy o problemach niskiej emisji oraz o tym czym oddychamy. Liczymy, że dzięki organizacji koncertu trafimy do młodych ludzi, którzy w przeciągu kolejnych lat sami będą zakładać rodziny oraz budować własne domy. Dlatego ważnym jest by byli świadomi tego jak ich decyzje dotyczące chociażby pieców grzewczych wpływają na ich najbliższe otoczenie.

Wystąpią

Rób Upcykling Bit

https://www.youtube.com/watch?v=7mlZjBbKEis

The Animators

https://www.youtube.com/watch?v=3yc3P4ApGGw

Kalina Jaglarz

https://www.youtube.com/watch?v=KPUo1uelzMs

Oskar Tomala

https://www.youtube.com/watch?v=kh2wm23VJ2s

Velveteve

https://www.youtube.com/watch?v=Nk0kerxJTxg

Paweł Pepe Podsiadło

https://www.youtube.com/watch?v=autRbMn39TE

Don’t you bear

https://www.youtube.com/watch?v=N4a8gNN4SOU

Izabela Tkocz

https://www.youtube.com/watch?v=vh2L_X96wpA

Free Trip

https://www.youtube.com/watch?v=jaQ9Y71r3i0

Andrzej Teofil

https://www.youtube.com/watch?v=yzVdViFtABw

 

Kontakt:

Patryk Białas, patryk.bialas@naprawsobiemiasto.eu, tel. 606 73 90 37

Sebastian Pypłacz, sebastian.pyplacz@gmail.com

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Technologicznych, www.forumparkow.pl

Fundacja Napraw Sobie Miasto, www.naprawsobiemiasto.eu

Katowicki Alarm Smogowy, www.czystepowietrze.katowice.pl

Instytucja Kultury – Katowice Miasto Ogrodów, www.miasto-ogrodow.eu

 

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice