Nowości

XII Forum Nowej Gospodarki już wkrótce!

9 czerwca 2017 po raz szósty na Śląsku, a dwunasty w historii, liderzy biznesu, nauki i administracji  spotkają się w katowickim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum, by wspólnie wytyczać najlepsze kierunki rozwoju dla Śląska i Małopolski na najbliższe lata. Głównym przedmiotem debat będzie zwalczanie niskiej emisji oraz próba znalezienia odpowiedzi na pytanie jak dzisiejszy problem zmienić w szansę dla gospodarki Śląska i Małopolski. Będą też rozmowy o przyszłości budownictwa, polsko-niemieckie spotkania przedsiębiorców oraz rodzinny piknik z pokazami naukowymi i występami regionalnych artystów. Rejestracja już trwa.

XII Forum Nowej Gospodarki odbędzie się pod hasłem: „Gospodarka niskoemisyjna szansą dla województw  śląskiego i małopolskiego”, a wśród szczegółowo omawianych tematów znajdą się sposoby ograniczania zjawiska niskiej emisji w miastach, Śląskie i Małopolskie liderami gospodarki niskoemisyjnej, efektywność energetyczna budynków sposobem na smog, inteligentne miasto, technologie informacyjne i komunikacyjne narzędziem w walce ze smogiem, klastry energetyczne – współpraca społeczności lokalnych przeciw smogowi.

Podczas sesji plenarnej uczestnicy Forum skupią się na finansowaniu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji, systemach kontroli i nadzoru realizacji uchwał antysmogowych, a także ekonomicznych, społecznych i ekologicznych korzyściach dla regionu z rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Wśród zaproszonych gości są m.in.: Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju,  Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego, a także wielu przedstawicieli uczelni wyższych, władze pobliskich miast, przedsiębiorcy oraz członkowie stowarzyszeń ekologicznych i organizacji branżowych zajmujących się tematyką energii i jakości powietrza. 

Równolegle do debat odbędzie Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna  dla podmiotów działających w sektorach: efektywność energetyczna w budynkach, odnawialne źródła energii, prawo i podatki, techniki pomiarowe oraz systemy zarządzania budynkiem, energią i rozwiązania IT. Tegoroczna giełda będzie też platformą wsparcia dla podmiotów poszukujących partnerów do projektów badawczo-rozwojowych.

Od godziny 17:00 na placu  przy budynku nr 2 ruszy rodzinny Piknik Nauki i Kultury a wraz z nim koncerty, wystawa technologiczna, pokazy naukowe, ekologiczne doświadczenia dla dzieci, akcje edukacyjne oraz konkurs z wiedzy o ruchu drogowym z nagrodami. Wszystko bezpłatne i otwarte dla zwiedzających. w trakcie Pikniku będzie można zwiedzać ekologiczne budynki Parku, w tym budynek pasywny o minimalnym zapotrzebowaniu na energię oraz nowoczesne laboratoria do badań nad energooszczędnością, w tym największego w Polsce sztucznego słońca.

Wstęp oraz udział w wydarzeniach XII Forum Nowej Gospodarki są bezpłatne. Rejestracja uczestników odbywa się na stronie www.forumng.pl.

 

Nawet 20 mln zł dla przedsiębiorców!

Nawet 20 mln zł dofinansowania na inwestycje

Od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przyjmuje wnioski w ramach dwóch konkursów dla przedsiębiorców dotyczących działania „Badania na rynek” POIR. Jeden z nich przeznaczony jest wyłącznie dla projektów dotyczących branży elektromobilności, drugi to konkurs ogólny.
W obu konkursach dofinansowanie przeznaczone jest na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie bądź na jego zlecenie. Wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa, które osiągały przychód ze sprzedaży na poziomie 1 mln zł. Ważne jest, aby efektem projektu był nowy lub znacząco ulepszony produkt, innowacyjny co najmniej na skalę kraju. W działaniu preferowane są projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
Minimalną wartość kosztów kwalifikowanych przyjęto na poziomie 5 mln złotych w konkursie dla elektromobilności i 10 mln złotych progu wejścia w konkursie ogólnym.

Link do ogłoszenia o konkursie dotyczącym naboru ogólnego i pełnej dokumentacji:
http://poir.parp.gov.pl/i-nabor-2017-ogolny/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-2-poddzialania-3-2-1-w-2017-r

Link do ogłoszenia o konkursie dotyczącym elektromobilności i pełnej dokumentacji:
http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-dedykowanym-w-zakresie-elektromobilnosci-w-ramach-dzialania-3-2-poddzialania-3-2-1-w-2017-r

Dowiedz się więcej
Zadzwoń: 0 801 33 22 02; (22) 432 89 91 do 93
Napisz: info@parp.gov.pl

II Konferencja Przedsiębiorców Katolickich w Częstochowie

12 maja 2017 r. na Jasnej Górze odbędzie się II Konferencja Przedsiębiorców Katolickich. W imieniu organizatorów zapraszamy menadżerów do uczestnictwa  w tym wydarzeniu.
 
Konferencja Bóg, Rodzina, Firma, Hojność, jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie odkrywania i budowania biznesów w oparciu o katolicki system wartości. Coraz więcej przedsiębiorców odnajduje swoją tożsamość jako dzieci Kościoła Chrystusowego i chce kierować się w życiu Bożymi zasadami. Tytuł Konferencji zawiera podstawową hierarchię wartości chrześcijanina i stanowi hasło, pod którym chcemy zjednoczyć polskich przedsiębiorców.
W ramach konferencji odbędzie się Forum Przedsiębiorców, podczas którego zaplanowano prezentację wybranych środowisk przedsiębiorców oraz podejmowanych przez nich i ich duszpasterzy pomysłów i inicjatyw. To pomysł aby lepiej się poznać i ściślej współpracować we wdrażaniu wartości w polską rzeczywistość. Każdy z prelegentów Forum podzieli się swoim doświadczeniem, a także będzie gotowy na udzielenie odpowiedzi na pytania.

Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne dostępne są na stronie wydarzenia: www.brfh.pl/

Zapraszamy na konferencję dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu pt. Finansujemy mikro!

Szanowni Państwo,
 
w imieniu Organizatorów- Ministra Rozwoju i Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w konferencji pn. „Finansujemy Mikro! Unijne instrumenty finansowe dla mikroprzedsiębiorców w Polsce”, która odbędzie się 21 grudnia br. w godzinach 11.00-16.30, w Sali Kinowej Ministerstwa Rozwoju, przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.
 
W programie m.in.:
- najnowsze inicjatywy i programy publiczne dla mikroprzedsiębiorców
- mapa instrumentów finansowych UE dla mikro, w tym najnowsza oferta w Polsce
- prezentacja wyników badania o rynku mikro
- Plan inwestycyjny dla Europy- dla biznesu w Polsce
- wsparcie pozafinansowe dla mikroprzedsiębiorców
- debata „W poszukiwaniu optymalnego systemu wsparcia dla mikrobiznesu”
- do dyspozycji przedsiębiorców i organizacji otoczenia biznesu będą także sesje match makingowe, stanowiska eksperckie, instytucje i materiały.
 
Konferencja jest nieodpłatna, liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są wg kolejności wpływu do wyczerpania miejsc w terminie do 15 grudnia 2016r. , poprzez formularz rejestracyjny on-line: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/1105-2/?utm_source=21-12-16-finansujemy-mikro&utm_medium=maling . Prosimy oczekiwać na potwierdzenie rejestracji Państwa udziału.
 
Więcej informacji na stronie: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice