Nowości

10 minikoncertów - #AirAid - artyści dla #czystepowietrze w Katowicach

21 października br. odbędzie się 10 minikoncertów, podczas których w 10 punktach miasta, 10 artystów przez 10 minut zagra na rzecz czystego powietrza w Katowicach. Idea nawiązuje do zorganizowanego ponad 30 lat temu najsłynniejszego koncertu charytatywnego Live Aid.

 

W tekstach piosenek rockowych muzyków często przewijają się ważne społecznie tematy. Dlatego to najczęściej oni biorą udział w projektach mających wspierać rozwiązywanie i nagłaśnianie pewnych problemów. W 1985 roku odbył się koncert Live Aid, podczas którego zbierano fundusze na dalszą pomoc dla głodujących w Etiopii. W 2007 równolegle na całym świecie odbyły się koncerty mające na celu nagłośnienie problemu ocieplenia klimatu. Dlatego dla nagłośnienie problemu jakości powietrza w Katowicach, wybraliśmy tą samą metodę działania. Koncerty, które organizujemy mają na celu popularyzację wiedzy o problemach niskiej emisji oraz o tym czym oddychamy. Liczymy, że dzięki organizacji koncertu trafimy do młodych ludzi, którzy w przeciągu kolejnych lat sami będą zakładać rodziny oraz budować własne domy. Dlatego ważnym jest by byli świadomi tego jak ich decyzje dotyczące chociażby pieców grzewczych wpływają na ich najbliższe otoczenie.

Wystąpią

Rób Upcykling Bit

https://www.youtube.com/watch?v=7mlZjBbKEis

The Animators

https://www.youtube.com/watch?v=3yc3P4ApGGw

Kalina Jaglarz

https://www.youtube.com/watch?v=KPUo1uelzMs

Oskar Tomala

https://www.youtube.com/watch?v=kh2wm23VJ2s

Velveteve

https://www.youtube.com/watch?v=Nk0kerxJTxg

Paweł Pepe Podsiadło

https://www.youtube.com/watch?v=autRbMn39TE

Don’t you bear

https://www.youtube.com/watch?v=N4a8gNN4SOU

Izabela Tkocz

https://www.youtube.com/watch?v=vh2L_X96wpA

Free Trip

https://www.youtube.com/watch?v=jaQ9Y71r3i0

Andrzej Teofil

https://www.youtube.com/watch?v=yzVdViFtABw

 

Kontakt:

Patryk Białas, patryk.bialas@naprawsobiemiasto.eu, tel. 606 73 90 37

Sebastian Pypłacz, sebastian.pyplacz@gmail.com

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Technologicznych, www.forumparkow.pl

Fundacja Napraw Sobie Miasto, www.naprawsobiemiasto.eu

Katowicki Alarm Smogowy, www.czystepowietrze.katowice.pl

Instytucja Kultury – Katowice Miasto Ogrodów, www.miasto-ogrodow.eu

 

Forum Autodesk 2016 - The Future of Making Things

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że 6 października na PGE Narodowym odbędzie się Forum Autodesk 2016 – The Future of Making Things.
To jedna z największych w Polsce konferencja poświęcona przyszłości oraz trendom w obszarze projektowania, tworzenia i dostarczania produktów. Forum Autodesk jest okazją do zdobycia nowych kompetencji, rozszerzenia kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń z ekspertami z Polski i zagranicy. Program spotkania obejmuje ponad 50 sesji tematycznych, w dużej mierze poświęconych nowym możliwościom w branży produkcji przemysłowej.

Tematy to m.in.:

  • Projektowanie i wytwarzanie pod kątem nowych technologii (druk 3D)
  • Kompleksowa optymalizacja produktów na etapie projektowania
  • Wykorzystanie danych projektowych w procesie ofertowania, marketingu i sprzedaży
  • Best practices – doświadczenia firm działających na polskim rynku
  • Warsztaty techniczne: symulacje, zarządzanie danymi, Fusion 360, Inventor, druk 3D.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie:

http://www.autodesk.pl/forumautodesk2016

Forum Młodych Innowatorów - przedłużony termin zgłoszeń!

W imieniu organizatorów: Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego, Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Park Przemysłowy Metalchem” z inicjatywy Grupy Azoty ZAK S.A. zapraszamy do udziału w Konkursie pn.: „Forum Młodych Innowatorów” - od pomysłu do przemysłu.

Celem konkursu jest identyfikacja, przygotowanie i wybór najlepszych innowacyjnych pomysłów młodych innowatorów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki, mających szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.

Konkurs ogłoszony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych.

a) I kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

b) II kategoria wiekowa: studenci i doktoranci do 30 roku życia (dalej jako „Uczestnik”).

  1. Etap I – Dodatkowe zgłoszenie pomysłów do Konkursu oraz przygotowanie Modelu Biznesowego – zostanie przeprowadzone od 01.08.2016 r. do 10.10.2016 r. W ramach I etapu Uczestnicy będą mieli za zadanie zgłoszenie poprzez Formularz Zgłoszeniowy swojego udziału w Konkursie oraz przygotowanie Modelu Biznesowego dla pomysłu. Do II etapu Konkursu zakwalifikowane zostaną wszystkie pomysły spełniające wymogi formalne, tzn. zostanie wysłany prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy oraz przygotowany Model Biznesowy w określonym w Regulaminie terminie.
  2. Etap II – Wybór Finalistów Konkursu – zostanie przeprowadzony w dniach od 11.10.2016 r. do 20.10.2016 r.
  3. Finał Konkursu – zostanie przeprowadzony w dniu 26.10.2016 r. podczas inauguracji "II Międzynarodowej Konferencji: Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Sektora Chemii i Energetyki" w Kędzierzynie-Koźlu. Ostateczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 26.10.2016 r. w trakcie finału Konkursu oraz poprzez publikację wyników na stronie internetowej Konkursu http://konkurs-ntkm.pl/

Informujemy, że od dnia 01.08.2016 r. został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków zgodnie z dołączonym ANEKSEM DO REGULAMINU KONKURSU „FORUM MŁODYCH INNOWATORÓW” EDYCJA PIERWSZA.

Więcej o konkursie na: www.konkurs-ntkm.pl

Do pobrania:

Zapraszamy na Konferencję Parków Naukowych w Moskwie

W imieniu Przedstawicielstwa Handlowego przy Ambasadzie Rosji w Polsce zapraszamy na 33. Międzynarodową Konferencję Parków Naukowych pt. „IASP Moscow 2016” organizowaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych IASP. Konferencja odbędzie się w Moskwie 19-22 września 2016 r.

IASP  (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) istnieje od 27 lat i zrzesza 374 parków naukowych z 70 krajów reprezentujących ponad 128 000 firm na całym świecie. Misją organizacji jest zwiększanie konkurencyjności firm, miast i regionów poprzez innowacje, przedsiębiorczość oraz transfer wiedzy i technologii dla globalnego rozwoju gospodarczego.

Co roku konferencja IASP gromadzi naukowców, przedsiębiorców, decydentów i przedstawicieli administracji publicznej dla wymiany najlepszych wzorców współpracy nauki z biznesem i wspierania przedsiębiorczości wypracowanych w parkach naukowo-technologicznych z całego świata.

Tematem wiodącym IASP Moscow 2016 jest „Globalny Umysł - integracja środowiska innowacyjnego dla internacjonalizacji i zrównoważonego rozwoju".

Organizatorzy do udziału w konferencji zapraszają wszystkie osoby związane z działalnością parków technologicznych, a także pracowników uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Szczegółowy program „IASP Moscow 2016" jest dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.iasp2016moscow.com.

W przypadku zainteresowania udziałem w wydarzeniu prosimy o kontakt z organizatorami konferencji: e-mail: marndt@sk.ru; Milina Arndt lub z Przedstawicielstwem Handlowym przy Ambasadzie Rosji w Polsce: tel.(22) 849-20-11 wew.14; e-mail: rostorg@rostorg.pl

Zapraszamy!

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice