Nowości

Forum Autodesk 2016 - The Future of Making Things

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że 6 października na PGE Narodowym odbędzie się Forum Autodesk 2016 – The Future of Making Things.
To jedna z największych w Polsce konferencja poświęcona przyszłości oraz trendom w obszarze projektowania, tworzenia i dostarczania produktów. Forum Autodesk jest okazją do zdobycia nowych kompetencji, rozszerzenia kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń z ekspertami z Polski i zagranicy. Program spotkania obejmuje ponad 50 sesji tematycznych, w dużej mierze poświęconych nowym możliwościom w branży produkcji przemysłowej.

Tematy to m.in.:

  • Projektowanie i wytwarzanie pod kątem nowych technologii (druk 3D)
  • Kompleksowa optymalizacja produktów na etapie projektowania
  • Wykorzystanie danych projektowych w procesie ofertowania, marketingu i sprzedaży
  • Best practices – doświadczenia firm działających na polskim rynku
  • Warsztaty techniczne: symulacje, zarządzanie danymi, Fusion 360, Inventor, druk 3D.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie:

http://www.autodesk.pl/forumautodesk2016

Forum Młodych Innowatorów - przedłużony termin zgłoszeń!

W imieniu organizatorów: Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego, Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Park Przemysłowy Metalchem” z inicjatywy Grupy Azoty ZAK S.A. zapraszamy do udziału w Konkursie pn.: „Forum Młodych Innowatorów” - od pomysłu do przemysłu.

Celem konkursu jest identyfikacja, przygotowanie i wybór najlepszych innowacyjnych pomysłów młodych innowatorów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki, mających szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.

Konkurs ogłoszony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych.

a) I kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

b) II kategoria wiekowa: studenci i doktoranci do 30 roku życia (dalej jako „Uczestnik”).

  1. Etap I – Dodatkowe zgłoszenie pomysłów do Konkursu oraz przygotowanie Modelu Biznesowego – zostanie przeprowadzone od 01.08.2016 r. do 10.10.2016 r. W ramach I etapu Uczestnicy będą mieli za zadanie zgłoszenie poprzez Formularz Zgłoszeniowy swojego udziału w Konkursie oraz przygotowanie Modelu Biznesowego dla pomysłu. Do II etapu Konkursu zakwalifikowane zostaną wszystkie pomysły spełniające wymogi formalne, tzn. zostanie wysłany prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy oraz przygotowany Model Biznesowy w określonym w Regulaminie terminie.
  2. Etap II – Wybór Finalistów Konkursu – zostanie przeprowadzony w dniach od 11.10.2016 r. do 20.10.2016 r.
  3. Finał Konkursu – zostanie przeprowadzony w dniu 26.10.2016 r. podczas inauguracji "II Międzynarodowej Konferencji: Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Sektora Chemii i Energetyki" w Kędzierzynie-Koźlu. Ostateczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 26.10.2016 r. w trakcie finału Konkursu oraz poprzez publikację wyników na stronie internetowej Konkursu http://konkurs-ntkm.pl/

Informujemy, że od dnia 01.08.2016 r. został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków zgodnie z dołączonym ANEKSEM DO REGULAMINU KONKURSU „FORUM MŁODYCH INNOWATORÓW” EDYCJA PIERWSZA.

Więcej o konkursie na: www.konkurs-ntkm.pl

Do pobrania:

Zapraszamy na Konferencję Parków Naukowych w Moskwie

W imieniu Przedstawicielstwa Handlowego przy Ambasadzie Rosji w Polsce zapraszamy na 33. Międzynarodową Konferencję Parków Naukowych pt. „IASP Moscow 2016” organizowaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych IASP. Konferencja odbędzie się w Moskwie 19-22 września 2016 r.

IASP  (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) istnieje od 27 lat i zrzesza 374 parków naukowych z 70 krajów reprezentujących ponad 128 000 firm na całym świecie. Misją organizacji jest zwiększanie konkurencyjności firm, miast i regionów poprzez innowacje, przedsiębiorczość oraz transfer wiedzy i technologii dla globalnego rozwoju gospodarczego.

Co roku konferencja IASP gromadzi naukowców, przedsiębiorców, decydentów i przedstawicieli administracji publicznej dla wymiany najlepszych wzorców współpracy nauki z biznesem i wspierania przedsiębiorczości wypracowanych w parkach naukowo-technologicznych z całego świata.

Tematem wiodącym IASP Moscow 2016 jest „Globalny Umysł - integracja środowiska innowacyjnego dla internacjonalizacji i zrównoważonego rozwoju".

Organizatorzy do udziału w konferencji zapraszają wszystkie osoby związane z działalnością parków technologicznych, a także pracowników uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Szczegółowy program „IASP Moscow 2016" jest dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.iasp2016moscow.com.

W przypadku zainteresowania udziałem w wydarzeniu prosimy o kontakt z organizatorami konferencji: e-mail: marndt@sk.ru; Milina Arndt lub z Przedstawicielstwem Handlowym przy Ambasadzie Rosji w Polsce: tel.(22) 849-20-11 wew.14; e-mail: rostorg@rostorg.pl

Zapraszamy!

Młodzi Innowatorzy czas na konkurs!

W imieniu Grupy Azoty Kędzierzyn zapraszamy uczniów i studentów z innowacyjnymi pomysłami do udziału w konkursie "Forum Młodych Innowatorów - Od pomysłu do przemysłu".

Do konkursu zgłąszać się mogą dwie grupy wiekowe: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci i doktoranci do 30 roku życia.

I etap konkursu i zgłoszenia innowacyjnych pomysłów przemysłowych potrwają do 31.07.2016 r. na finał natomiast poczekamy do października! Do wygrania nagrody pieniężne!

Więcej o konkursie na: www.konkurs-ntkm.pl

Do pobrania:

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice