Nowe Centrum Transferu Technologii w Bielsku-Białej

11 września był wielkim dniem dla Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji. Właśnie wtedy odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Transferu Technologii mieszczącego się na terenie Parku.  

 

W czasie uroczystego otwarcia nowego obiektu w Kaniowie, będącego najnowszą inwestycją Bielskiego Parku,  uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Pan Roman Trzaskalik. Projekt w ramach, którego powstało Centrum Transferu Technologii wychodzi naprzeciw jednemu z celów szczegółowych RPO WSL 2007-2013, określającego Priorytet I: Badania i Rozwój Technologiczny (B+R), Innowacje i Przedsiębiorczość, jakim jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Służyć temu będzie nowo wybudowany budynek o powierzchni 2 775, 82 m2, przeznaczony głownie dla małych i średnich przedsiębiorstw. To w nim realizowany będzie program wsparcia dla obszaru wykorzystania kompozytów w połączeniu z metalem.  Projekt w sposób systemowy umożliwi łączenie ze sobą sfer projektowania, zarządzania, wzornictwa i technologii, ukierunkowanych na komercyjne przedsięwzięcia.  

 

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice