Europejski Kongres MŚP w katowickim Parku Naukowo-Technologicznym!

Już za niespełna 3 tygodnie rusza IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, największe spotkanie firm z tego sektora w Europie! Przy okazji licznych wydarzeń i rozmów poświęconych szansom i barierom stojącym przed przedsiębiorcami nie zabraknie też tematu energetyki w gospodarce. Zapraszamy na specjalną, wyjazdową sesję poświęconą efektywności energetycznej do Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum i najbardziej ekologicznego budynku w Polsce!

 

Tegoroczna  IV edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „10 lat przedsiębiorczości bez granic”. W drugim dniu 23 września (wtorek) w godz. 8:30-10:30 uczestnicy Kongresu będą mogli wziąć udział w panelu dyskusyjnym pt. „Efektywność energetyczna MŚP – cele, wyzwania, korzyści” zorganizowanym na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. Sesji towarzyszyło będzie zwiedzanie niepowtarzalnego w Polsce obiektu, który dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii zużywa 8 razy mniej energii w porównaniu ze standardowym budynkiem. W 2013 roku został za to uhonorowany przez Komisję Europejską nagrodą Green Building dla najbardziej energooszczędnych obiektów w Europie. Budynek pasywny wyposażony jest w nowoczesne technologie grzewcze i chłodzące, których energooszczędne działanie będzie można zobaczyć na żywo. Budynek przeznaczony jest dla innowacyjnych firm, które mogą korzystać z bogatego zaplecza laboratoryjnego Parku, a także jego usług doradczych, szkoleniowych i badawczych skoncentrowanych na OZE. Zapraszamy!

 

Temat: „Efektywność energetyczna MŚP – cele, wyzwania, korzyści”

Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Euro–Centrum Sp. z o.o., Katowice, ul. Ligocka 103, Budynek nr 8

Czas: 8.30-10.30, 23 września 2014 (wtorek)

Dojazd: samodzielny bądź organizowany o 8:10 spod Centrum Konferencyjnego na koszt organizatora po wcześniejszym zgłoszeniu chęci skorzystania z transportu na adres: ekimel@rig.katowice.pl. Powrót do Centrum na 11:15.

Rejestracja: Bezpłatna na http://rejestracja.kongresmsp.eu/system/login!


 

Zagadnienia:

·         Efektywność energetyczna w praktyce – Polska na tle Europy.

·         Niskoenergetyczne MŚP – obszary poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.

·         Praktyczne korzyści z wdrożenia rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej.

·         Źródła finansowania projektów MŚP zwiększających ich efektywność energetyczną.

·         Wymogi prawne w zakresie efektywności energetycznej i budownictwa energooszczędnego. Przepisy polskie i unijne.

·         Białe certyfikaty jako narzędzie wspierania efektywności energetycznej.

·         Węgiel paliwem przyszłości – efektywne wykorzystanie węgla. Korzyści ekologiczne i ekonomiczne stosowania paliw certyfikowanych.

·         WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej.

·         Zwiedzanie pasywnego budynku Parku o minimalnym zapotrzebowaniu na energię.

 

Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):

·         Gabriela Lenartowicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

·         Szymon Liszka, Prezes Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii,

·         Jarosław Mróz, Prezes Zarządu VACAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku,

·         prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach,

·         Dominique Ristori, Dyrektor Generalny ds. Energii, Komisja Europejska,

·         prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej, Kierownik Zakładu Spalania, Silników Spalinowych i Odnawialnych Źródeł Energii,

·         dr hab. inż. Marek Ściążko, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

·         Roman Trzaskalik, Prezes Zarządu Parku Naukowo – Technologicznego Euro – Centrum Sp. z o.o.

 

Moderator:

Jacek Filus, Polskie Radio Katowice

 

Organizatorem IV Europejskiego Kongresu MŚP jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Honorowy patronat nad Kongresem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a także Przewodniczący Komisji Europejskiej oraz Parlament Europejski. Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum jest Partnerem Merytorycznym Kongresu. Partnerem Merytorycznym sesji pt. "Efektywność Energetyczna MŚP" jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

 

Organizacja sesji jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice