Debata ekspercka o zielonym budownictwie w katowickim Parku!

Zapraszamy 18 września 2015 do Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach do udziału w debacie eksperckiej na temat budownictwa i zielonych technologii na Śląsku, w której udział wezmą przedstawiciele administracji samorządowej, biznesu związanego z budownictwem i świata nauki.

Debata pt. "Budownictwo jako element rozwoju gospodarczego województwa śląskiego" jest wspólną inicjatywą Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum oraz Dziennika Zachodniego. Odbędzie się 18 września od godziny 10:00-14:00 w Parku Naukowo-Technologicznym przy Ligockiej 103 w Katowicach.

Debacie towarzyszyło będzie otwarcie kolejnego niskoenergetycznego obiektu oraz największej, badawczej instalacji fotowoltaicznej w Polsce zlokalizowanych na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.

Będzie ona miała charakter otwartej dyskusji na temat budownictwa i stosowania nowoczesnych technologii w budynkach publicznych, socjalnych i komunalnych, które przyczyniają się do rozwoju infrastruktury miast województwa śląskiego. Debata kierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli administracji samorządowej, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw związanych z budownictwem, a także mieszkańców. W trakcie kilkugodzinnej dyskusji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące obecnego stanu budownictwa na Śląsku i wyzwań związanych z wykorzystaniem nowych technologii w budownictwie energooszczędnym.

W dyskusji udział wezmą przedstawiciele samorządów, biznesu oraz instytucji związanych z budownictwem, a wśród nich m.in.:

  • Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa Śląskiego,
  • Gabriela Lenartowicz- II Wicewojewoda Śląski,
  • Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
  • Krzysztof Mikuła - Wiceprezydent Miasta Katowice,
  • Małgorzata Skucha – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Marian Uherek – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
  • Marcin Kruk – Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej,
  • Dariusz Stachera – Dyrektor Departamentu Budownictwa Społecznego, Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Adam Gawęda -  Ekspert polityki surowcowo-energetycznej, Radny Sejmiku.
  • Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross - Politechnika Śląska

Debata potrwa od godziny 10:00 do 14:00. Dyskusję moderowała będzie redaktor Elżbieta Kazibut-Twórz z Dziennika Zachodniego.

Debata wpisuje się także w odbywające się w tym czasie „I Dni Energii Miasta Katowice”, w których obchody włącza się także Park Naukowo-Technologiczny, zwracając szczególną uwagę na tematykę wykorzystywania energii odnawialnej w budownictwie.

Wydarzenie jest bezpłatne jednak wymaga rejestracji. Zarejestruj się!

Agenda debaty dostępna na stronie organizatora.

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice